Page 361

BIND 10

387 kæologiske undersøgelser i Ribe 1983-89. Efter en indledning om de tidligste kilder til byens historie følger en opdateret beskrivelse af byens oprindelige terræn før bebyggelse fandt sted. Opdelt topografisk gennemgås udgravningerne i byen, først nord for åen i Nicolajgadekvarteret, i Pajpyt (mellem Saltgade og Tved- gade) og ved vadestedet (Kunstmuseets have og forlængelsen af Badstuegade). Herefter går forfatterne over åen og refererer undersøgelserne omkring Set. Ca- tharinæ kirke og kloster, domkirken, midtbyen og vestbyen (udgravningen i Korsbrødregård). Restaureringsarbejder i mange af byens fredede bygninger har givet anledning til en del undersøgelser, hvor brugen af årringsundersøgelser har givet værdifuld viden om anvendt træs alder. Artiklen slutter med en diskussion af de gjorte fund og iagttagelser uden dog at konkludere, "for byarkæologi er en erkendelsesproces, og den viden, den frembringer, må konstant udsættes for revision" . Heftets anden artikel med o- verskriften: Ansgars Ribe endelig fundet omhandler den opsigtsvækkende udgravning i efteråret 1989 i Rosenallé. Det ældste fund er en gravplads fra 8. århundrede, som rummer resterne af nogle af de første ripensere, formentlig mennesker, som arbejdede i håndværksparcellerne ned til åen i Nicolajgade. Henover gravpladsen afdækkedes rester af grubehuse, en vej med tydelige hjulspor samt en grøft, som kan tænkes at have markeret en bygrænse. Fundene dateres til det 9. århundrede og repræsenterer det Ribe, hvor Ans- gar fik tilladelse til at bygge en kirke. Fra det næste århundrede stammer to brede grøfter, der tolkes som dele af et voldgravssystem, d.v.s. byen bliver befæstet. Fra overgangen mellem vikingetid og middelalder, det 11. århundrede, er der kun sparsomme fund, hvorimod 1100-årene er repræsenteret med stolpespor af 3 "gavlhuse" liggende op til en 6-7 n*_bred vej uden for voldsystemet. På dette tidspunkt er Ribe ved at blive til en dobbeltby med den nye bebyggelse syd for åen omkring domkirken under opførelse. På fortræffelig vis ajourfører de to artikler, som er ledsaget af et instruktivt illustrationsmateriale, læseren om det ældste Ribe. Den, der er interesseret i byens historie, snyder sig selv ved ikke at anskaffe sig "By, marsk og geest". Nyt om Ribes historie! By, marsk og geest 1 Årsberetning 1988 Den antikvariske Samiing i Ribe Indhold: Lene B. Frandsen, Per Kr. Madsen og Hans Mikkelsen: Byndgarevninget og bygrr ingsnrrbæolog Lsbe nndearssbgelserr i R i bo 1983-89 Claus Feveile, Stig Jensen og Kirsten Ljungberg: Ansgears Ribe e n d e l i g fo n d e t - areppoart o ve ar en ndgarsvning ved R o s e n s l l é 1 Ribe 1989 Pris : 40 kr. plus evt. forsendelse. Kan købes på Samlingens kontor, Overdammen 12, 6760 Ribe (75 42 00 55)


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above