Page 362

BIND 10

388 Nyt fra Katedratskoien Tegning: Malene Bcck, l.g. Foto: Hans Stauns'crup Jeppesen, lektor. Fra denne mærkelige vinter, som aldrig blev til andet end et mildt efterår, er vi nu på vej mod forår og sommer. Hvor går et skoleår hurtigt! - det synes i hvert fald læreren; eleven er næppe enig med ham. Men oplevelsen af tid er vel også forskellig. Set fra den anden ende er der noget uendeligt over januar: møder og møder og møder - forældrekonsultationer og så videre. I år fik vi heldigvis sat et festligt punktum på denne lidet festlige måned: med et festfyrværkeri af en skolekomedie og en rigtig fest-i-hal. 2.g'erne havde i lyntempo indstuderet "Insektliv" af den tjekkiske forfatter Karel Ca- pek og bragte den over scenen med stor succes i dagene 24.-26. januar, og den sidste dag sluttede så med, at hele skolen festede: spiste og drak og dansede til tonerne af Vesttjyllands bedste jazz-orkester. Vi har besluttet, at det ikke skal være sidste gang vi holder fest-i-hal! Den korte februar var gjort endnu kortere af vinterferiens placering midt i den, og næppe havde skolen derpå været i gang en uges tid, førend gange og klasser igen lå halvt forladte en uges tid: alle 2.g'ere var ude at rejse, nogle til Prag, andre til Polen, Ungarn og Sovjet, medens 3.g'erne sad og skrev terminsopgaver i en meget mindre festlig hal, så at kun l.g'erne gik almindeligt i skole. - Men nu, i marts, er al løsagtighed og slaphed pist-væk! Nu står eksamen snart for døren: pensum er lagt og afleveret. Og planer lægges for næste år: der skal vælges fag til den kommende 2. og 3.g. I skrivende stund er det endnu uafklaret, i hvilken retning interesserne går, men det får vi snart at vide. Alle ønsker skal være afleveret inden månedens udgang. Og så må det gerne blive sommer! J e n s Vi nd i s . å J J Skotens årsskrift Sidste årsskrift indledtes med ordene: Ribe Katedralskole er landets ældste gymnasieskole. Er der sået tvivl om rigtigheden af dette? Thi i det nye årsskrift tør man ikke sige mere end, at skolen "måske" er den ældste. Ganske vist er det beskedent, hvad kilderne fortæller om kirkernes skoleundervisning før Ribe Katedralskoles officielle fødselsdag, 13. juni 1145, men det er uomtvisteligt, at Ribe var den første by i Nørrejylland, hvor Ansgar fik tilladelse til at bygge en kirke. Det var o.860, men om kirken byggedes dette år, vides ikke. Med den handels- og


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above