Page 363

BIND 10

389 kulturmæssige betydning Ribe havde - i kraft af sin beliggenhed - allerede fra 700-årene, er det nærliggende at antage, at den undervisningsvirksomhed, som senere blev til en katedralskole, er påbegyndt af kirken i Ribe for noget andet sted i landet. Så længe andet ikke er bevist, synes der ikke at være nogen grund til o- vennævnte "måske". Som sidste år indeholder årsskriftet meget godt læsestof både om året, der gik: skolekomedien, koncerter, translokation, lejrskoler, studieture til Rusland, Frankrig og Tunesien, Peter Bastians besøg, gæsteelever og meget andet, men også om skolen i et bredere perspektiv. Der fortælles om nydannelser i undervisningen som følge af den nye gymnasiereform, om sammenhængen mellem "Litteris et Artibus" over skolens hovedindgang, og hvad der foregår inde bag dens mure. For et halvt århundrede siden udlagdes overskriften som "For videnskab og kunst", i dag som "For litteratur og videnskab". Artiklen slutter med de kendte ord fra skolens gamle kantate: Non sco- lae, sed vitae - ikke for skolen, men for livet. Der er desuden historisk stof bl.a. om rektor Tho- rup og om Lænkebogen, og endelig har Ripenser-Samfundet også fået et par sider. Når så sidste blad er vendt, kommer man til en stor blank bagside, der, hvis årsskriftet ligger med bagsiden op, intet fortæller om, hvor publikationen kommer fra, og dermed ikke vækker nysgerrighed til at kigge i det. Siden amtets våben skal figurere på forsiden, ville skolens tidligere logo med kastanietræet være velanbragt på bagsiden. Da skolen i 1856 flyttede ind i sine nuværende bygninger, var kastanien allerede et stort og omfangsrigt træ, der snart blev forsynet med den runde bænk. I 1914 gik det ud. Uvist af hvilken grund blev der ikke plantet et nyt før i 1945, hvor eleverne tog initiativet. Ved en ubetænksomhed blev det fældet en halv snes år senere, men dog hurtigt erstattet med et nyt træ, denne gang en ægte(!) kastanie. Lindetræerne blev plantet i 1856 og hører også med til skolens billede, men kastanien er skolens ældste træ. Æed. Skolen har stillet et begrænset antal årsskrifter til Ripenser-Samfundets rådighed. Interesserede kan rekvirere et eksemplar ved henvendelse til redaktio- Personatia DØDE: Olav E. Grue (s.33), civilingeniør, Virum, 10. januar, 76 år. Vagn Heiselberg (s.40), fh. informationschef, København, 17. januar, 69 år. Viggo Kittelmann (r.37), fh. redaktør, Sønderho, 5. februar, 6 9 år. Elisabeth Daugaard Peters (s.18), Ribe, 17. februar, 91 år. Hans Ebbesen (s.22), fh. sognepræst, Skærbæk, 21. februar, 89 år. E.Rasmussen, fh. studielektor (adjunkt Ribe Katedralskole 1938- 1940), Nykøbing F., marts, 79 år. Knud Høy Westergaard (s.27), landsretssagfører, Roskilde, 22. marts, 82 år.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above