Page 364

BIND 10

390 R n P -E M E R -B L -A B E T MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET SIDEN 1916 NY REDAKTØR TIL RIPENSER-BLADET SØGES Det var unægteligt lidt skuffende, at ikke én eneste reagerede på vor annonce i sidste nr. af Ripenser-Bladet - ikke engang for blot at høre lidt nærmere om arbejdets karakter og omfang. Vi gentager derfor - i lidt ændret form - vor henvendelse til medlemmerne : Med bladets septembernummer fratræder den nuværende redaktør, og vi søger derfor kontakt med en eller flere fra læserkredsen, der kunne tænke sig at være med til at sætte sit præg på Ripenser-Bladet og sikre dets fortsatte beståen. Udgivelsen af Ripenser-Bladet er uden tvivl den af foreningens aktiviteter, som betyder mest, når det gælder om at holde sammen på medlemmerne. Den nye redaktør eller de nye redaktører skal: 1) Nære en udtalt interesse for Ribe Katedralskole, Ribe by og omegn. 2) Samle og redigere stoffet til tre årlige udgivelser af bladet (januar, april og september) evt. med assistance af bestyrelsens redaktionsudvalg i det omfang, det måtte ønskes. Det er ikke nødvendigt: 1) At være journalist. 2) At bo i Ribe. 3) At kunne eller ville sætte bladet op. Det kan nævnes, at den nuværende redaktør har delvis bearbejdet stof liggende til de første numre, at han i en overgangsperiode vil kunne assistere med billedredaktionen, samt at bladet har tre faste bidragydere i Ribe. Det er utænkeligt, hvis der ikke i Ripenser-Samfundets 1600-store medlemsskare skulle findes en eller flere, der kunne tænke sig at være med til at løse denne opgave. Henvend jer derfor - uden tøven til BESTYRELSEN Eventuelt formanden, Ole Marker, tlf.42 31 25 52


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above