Page 365

BIND 10

391 Generatforsamtingen Ripenser-Samfundets generalforsamling 1990 var atter tilbage på Carolinevej, hvor Ruth og Anton Karkov som så mange gange tidligere stillede deres hjem til rådighed. Og hyggeligt blev det også denne gang. Carl Riise Damkjær blev uden modkandidat valgt til dirigent, og det klarede han upåklageligt som tidligere. Formandens beretning: Sidste år ved denne tid holdt vi generalforsamling i Ribe og skrev på denne måde historie. Hvad fremmødet angår, var det kun en moderat succes; dog de, der kom, var glade og taknemmelige for arrangementet, men det blev igen klart, at det er vanskeligt at samle folk til en ordinær generalforsamling . Optakten til generalforsamlingen 1989fik imidlertid en særlig dimension, da Thomas Alvad tilsyneladende med al sin fordums styrke forvandlede forsamlingen til en klasse, der havde sangundervisning i en fjern fortid. Da vi mistede Thomas Alvad juleaftensdag, fik denne oplevelse en helt særlig betydning for dem, der var med, og som kendte ham. Ude er godt, men hjemme er bedst - i år er vi så tilbage hos Anton og Ruth Karkov, som vi siger tak til, fordi de igen så gæstfrit lukker dørene op for Ripenser- Samfundet . Som en overskrift og indholdsfortegnelse til beretningen kan jeg sige følgende: - Ripenser-Samfundet har haft et godt og et roligt år, hver mand har været på sin plads og gjort sit arbejde. - Vi har haft en pæn medlemsfremgang . - Ripenser-Bladet er udkommet med 4 smukke og fyldige numre. - Årets reception i forbindelse med translokationen var som sædvanligt en succes. - Foreningens økonomi er - forbavsende nok i betragtning af det minimale kontingent - tilfredsstillende. Så tilfredsstillende, at vi har kunnet i- mødekomme skolens opfordring til at bidrage til Lænkebogens restaurering. Dens slags bidrag er vi i bestyrelsen meget stolte over og glade for at kunne yde. Foreningen har i det forløbne år mistet en række medlemmer ved dødsfald: Chresten Agerbæk (s.18) Thomas Alvad, Laura Øvre Andersen (s.28), Ernst Bojsen (s.25), Olaf Grue (s.33), Arthur Jensen (r.44) Jens Karkov, Hertha Kirketerp- Møller (s.27), Johs. Vang Lauridsen (s.39), Gunhild Pedersen (r. 53), Elisabeth Daugaard Peters (s.18), Georg Peters (r.20), Inger Riishøj (s.63) og Thyra 011- gaard (s.27). Må jeg bede forsamlingen rejse sig og iagttage 1 minuts stilhed for at mindes disse kammerater. Æret være deres minde. Ripenser-Bladet er udkommet med 4 numre på 140 sider ialt, 20 sider flere end i 1988, idet årets Jubilar Service samt septembernummeret blev en del fyldigere end tidligere. Bladets traditionelle linie er fastholdt. Forsøget på at aktivere vore unge medlemmer til at skrive i bladet resulterede i to bidrag, men noget tyder på, at hvis "De unges spalter" skal blive til noget, vil det kræve et meget aktivt kontaktarbejde fra redaktionens side. Takket være vore trofaste bidragydere kører de faste rubrikker: Nyt fra Katedralskolen ved Jens Vind, Nyt fra Den antikvariske Samling ved Stig Jensen og Per Kr. Madsen og Nyt fra Ribe Kunstmuseum ved William Gelius på bedste måde. I de ældre årgange af Ripenser- Bladet findes meget erindringsstof om skoletiden, især fra sidste halvdel af 1800-tallet. Derimod er det meget beskedent, hvad


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above