Page 366

BIND 10

392 der er skrevet om skolen i dette århundrede - en periode, hvor der er sket store forandringer. Fra drengeskole til blandet skole, vækst i elevantal, nye fag, undervisningsreformer, nye tilbygninger, ændrede lærer/elev forhold, besættelsesårene og meget andet, og om alt dette finder man uhyre lidt i Ripenser-Bladet. For den, der engang skal skrive en fortsættelse til Kornerups Ribe Katedralskoles Historie, vil det være af værdi, at der foreligger skriftligt materiale, der belyser forholdene på skolen i 1900-tallet, men sådanne erindringer om skoleforhold, lærere og elever vil også være til glæde og underholdning for bladets læsere i dag. Jubilar-Service, hvis popularitet for længst er fastslået, bragte oplysninger om 680 elever. Det er et stort arbejde at producere dette nummer, og det er kun muligt med den traditionsmæssige gode hjælp, foreningen får fra de jubilerende årgange. I det forløbne år har arkivet atter modtaget gaver, først og fremmest fotos. Vi er som tidligere fortsat meget interesseret i gamle billeder - det vil sige fra den tid, hvor et kamera ikke var hvermandseje, og hvor antallet af optagelser var beskedent. Men arkivet vil også gerne have fotos fra de sidste 50 år, billeder af lærere, elever, skoleinteriører, undervisningssituationer, skolekomedier (også fra instuderings- perioden) etc., og her hvor vi er kommet ind i en mere fotograferende tidsalder, er det rimeligt at begrænse ønsket fortrinsvist til "gode billeder". September-nummeret 1990 bliver det sidste Ripenser-Blad med den nuværende redaktion, og jeg håber, alle tilstedeværende her i aften er klare over, hvilken vanskelig situation vi derefter kommer til at stå i. Ingen i bestyrelsen kan i øjeblikket magte opgaven på egen hånd, og vort noget desperate forsøg på via en annonce i bladet at søge en ulønnet redaktør, har mig bekendt ikke givet noget resultat. Jeg må bede alle medlemmer være opmærksomme på dette problem, fortælle os om andre måder at lede efter en redaktør på - og allerhelst nævne mulige emner. Receptionen i juni måned i forbindelse med translokationen var, som allerede nævnt, som sædvanlig en succes. Det er en særlig festlig dag, og den minder hvert år os, som er med, om dengang, vi selv stod der med den hvide hue og forhåbningerne til fremtiden. Receptionen er naturligvis ikke arrangeret for bestyrelsens skyld, selv om vi måske er nogen af dem, der glæder sig mest til den. Men det er en festlig dag, og den fungerer godt, når det gælder om at møde årets studenter og jubilarer og derigennem sikre et stigende medlemstal for årene, der kommer. Lænkebogen - bibliotekets klenodie - er blevet restaureret. Der blev afholdt en reception på skolen i anledning af dens tilbagekomst. Ripenser-Samfundet gav et bidrag på 1.000 kr. til formålet, og Lars Ilsøe, skolens bibliotekar, kvitterede i Ripenser-Bladet med sin tale om bogens historie og restaurering. Foreningens understøttelsesfond, som jo nu har det ene formål - i praksis - at skaffe midler til den årlige uddeling af dimittendlegatet, der som bekendt gives til en nybagt student, der har haft overskud til arbejde for fællesskabet på skolen, er efterhånden blevet så lille, at renteafkastet ikke længere kunne strække til et legat på 3.000 kr. Som en konsekvens heraf appellerede vi til medlemmerne om økonomisk hjælp til konsolidering af denne fond. Det gav et pænt - ja et nærmest flot - resultat, idet der kom 8.000 kr. ind ved den lejlighed. Hvad enten det drejer sig om et nyt klaver til skolen eller Ripenser Samfundets understøttelses fond, så er vore medlemmer u


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above