Page 368

BIND 10

394 Ripenser-Samfundets årsregnskab 1. DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 1989 INDTÆGTER (budget) Kontingent gruppe 1, 1364 medlemmer.................. 68.224,86 (62.500) Kontingent gruppe 2, 213 medlemmer.................. 6.390,00 ( 6.000) Ekstrabidrag........................................ 1.460,00 ( 1.000) Renteindtægter, netto............................... 10.180,71 ( 9.000) UDGIFTER Bladet: Trykning......... Arrangementer...... Kontingentopkrævning Arkivar........... Kasserer.......... EDB-service........ Formand........... 86.255,57 (78.500) 33.580,20 11.779,92 5.671,30 6.550,00 16.221,70 10.216,15 942,20 569,70 7.908,28 417,00 2.797,56 (25.000) ( 1 2 . 0 0 0 ) (5.000) (7.000) (15.000) (9.000) ( 2 .0 00) ( 1.000) ( 4.000) ( 1.000) ( 500) ( 400) Udgifter i alt 83.554,06 Årets overskud....................................... 2.701,51 STATUS PR: 31/12 1989 AKTIVER Kassebeholdning...................................... 54,35 Indestående på girokonto.............................. 372,23 Indestående på bankkonto.............................. 54.354,70 Værdipapirer......................................... 83.712,00 Org. manualer........................................ 1,00 138.494,28 PASSIVER Overskud 2.701,51 Kurstab 3.313,00 130.737,46 411,49 130.125,97 1.368,31 7.000,00 138.494,28 Allerød, den 10/2 1990, sign. Kirsten Grunfeld Revideret, København den 12/2 1990, sign. Kirsten Hingeberg Larsen Revideret, København den 14/2 1990, sign. Merete Lindqvist


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above