Page 369

BIND 10

395 Understøttetsesfond - dimittend iegat I oktober måned 1912 holdt Ripenser-Samfundet sin første ordinære generalforsamling. Her vedtog man at oprette foreningens understøttelsesfond, hvis formål det var at yde økonomisk støtte til elever, der var udgået fra Ribe Katedralskole, og som kunne "trænge til en hjælpende hånd". Den økonomiske styrke, som fonden fik, stod imidlertid ikke mal med ambitionerne, og den var i mange år et lidet iøjnefaldende aktiv i foreningen. Fonden eksisterer dog endnu, men anvendes nu kun på den måde, at dens overskud går til det dimittend legat, som Ripenser-Samfundet hvert år ved translokationen uddeler til en af årets studenter, som -udover at passe sit skolearbejde - også har bidraget til kammeratskab og fælles aktiviteter. Legatet er nu på kr. 3.000. Fonden fik ikke tilført nye midler, dens kapital faldt til kr. 26.000, og renteafkastet kunne ikke længere dække legatet. Derfor henvendte vi os sidste år på disse sider til medlemmerne og bad om deres støtte til formålet. Resultatet blev endog meget flot, idet kapitalen på denne måde øgedes med kr. 8.000 og det årlige rentepro- venue steg til kr. 3.060. Man kunne således tro, at målet var nået, og at vi i bestyrelsen var tilfredse hermed. Imidlertid vil vi meget gerne konsolidere fonden, således at udbyttet ikke er så afhængigt af renteniveauet. Desuden vil vi gerne gøre legatet større og på den måde pleje traditioner - såvel som ambitioner. Vi vil derfor bede jer betænke fonden med et beløb - stort eller lille. Vi havde sidste år en fornemmelse af, at bidragydere ofte var jubilarer, hvorfor vi påtænker at udvide kampagnen til en fem års periode, således at vi når alle årgange igennem. For at gøre det nemt for jer udsender vi et indbetalingskort specielt beregnet til dette formål sammen med kontingentopkrævningen. Årets jubilarer, som ikke er medlemmer af Ripenser-Samfundet, vil modtage indbetalingskortet sammen med dette nummer af Ripenser-Bladet og Jubilar-Service 1990. På forhånd tak Ole Marker Personaüa RUNDE DAGE: Paul Knudsen (s.24), fh. sogne- præst, Arhus, 17. januar, 85 år. H.A.I.Pedersen (s.28), fh. generalmajor, Haderslev, 13. februar, 80 år. Kornelius Lauridsen (s.28), fh. viceamtsskatteinspektør, Skanderborg, 14. februar, 80 år. Vagn Iversen (s.30), fh. sognepræst, Gedsted, 17. marts, 80 år. Frede Nielsen (s.29), civilingeniør, Virum, 5.april, 80 år. Marie Sophie Haar (s.38), organist, Lyngby, 4. maj, 70 år. Karen Margrethe Rudinger f. Her- schend (s.28), Hellerup, 6. maj, 80 år. Vera Paaske Svane f. Andreasen (s.39), tandlæge, Oslo, 17. maj, 70 år. Kurt Nyborg (r.37), isenkræmmer, Ribe, 27. maj, 70 år. Helga Bonde Schmid (s.40), Celle, Tyskland, 20. august, 70 år.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above