Page 371

BIND 10

397 Jens Thue Jensen og Hetge Brock ¡versens tegat J e n s TAue J e n s e n I slutningen af den tyske besættelse af Danmark under den anden verdenskrig gik to gode kammerater fra Ribe Katedralskole i døden sammen i kampen for Danmarks frihed. De blev henrettet i Ryvangen den 10. marts 1945. I afskedsbreve til familien skrevet i Vestre Fængsel har de hver for sig udtrykt som deres sidste vilje, at deres forældre oprettede et legat ved Ribe Katedralskole i deres navne. Dette, at de begge har fået den samme tanke, er for de efterladte et tegn på, at de har været sammen de sidste timer. Værdien af legaternes formue er i de forløbne år skrumpet betydeligt ind, således at de uddelte portioner er små. De efterladte har derfor ønsket, at de to legater sammenlægges . For at legatmodtagerne kan få viden om legatstifterne, følger her en kort levnedsbeskrivelse af Thue og Helge.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above