Page 372

BIND 10

398 Vens fhue Vensen er født i Fugdal, Hejnsvig sogn, den 25. juni 1922. Forældre: Amtsvejassistent Peter Jensen, Bramming, og Ellen Marie f. Bruun. Thue begyndte sin skolegang i Bramming i 1929. I årene 1934 til 1941 var han elev på Ribe Katedralskole, hvorfra han tog studentereksamen. Samme år påbegyndte han et studium på Danmarks Tekniske Højskole. Første del af maskiningeniøreksamen blev bestået 1943. Efter eksamen blev han indkaldt til militærtjeneste ved artilleriet i et særligt polyteknikerbatteri. Her oplevede han tyskernes overfald på det danske militær den 29. august. Hans afdeling blev af tyskerne interneret på Ulriks- holm Slot ved Kerteminde. I interneringstiden blev han motiveret for illegalt arbejde. Efter hjemsendelsen påbegyndte han den til uddannelsen knyttede værkstedstjeneste, dels på Mejeriernes Maskinfabrik i Kolding og dels på Ribe Jernstøberi. V/eV^e RrocA Iversen er født den 20. juni 1924 i Bramming. Forældre: Boghandler Hans Iversen, Bramming, og Anna Boe- sen f. Helle. Helge gik i grundskolen i Bramming og kom på Ribe Katedralskole, hvor han tog studentereksamen i 1942. At Helge var en god kammerat gav sig synligt udslag i, at han blev valgt til Hejmdals præsident efteråret 1941. September 1942 påbegyndte Helge en juridisk uddannelse ved Århus Universitet. Da studierne som følge af tyskernes beslaglæggelse af kollegierne samt flere andre årsager måtte afbrydes, trådte Helge ind i modstandsbevægelsen i sin hjemegn. Han blev leder af en gruppe blandt gymnasieeleverne i Ribe og var med ved oprettelsen af en modstandsgruppe i Bramming. Den blev stiftet den 3. juni 1944 i faderens have. Hovedkraften var kommis Hans Silas Nielsen fra Tjæreborg, der på det tidspunkt var langt inde i illegalt arbejde. Helge, Hans og Thue var et uadskilleligt trekløver i gruppens arbejde. Gruppen var på otte medlemmer og stod under byledelsen i Esbjerg. Det i 7 7 e^a 7 e a rå e; d e Efter sommerferien 1944 rejste Thue og Helge fra Bramming for at fortsætte deres studier, men arrestationen af et af Bramming-gruppens medlemmer sendte resten af gruppen under jorden. Fra nu af arbejdede Thue, Helge og Hans som heltidsillegale i Esbjerg. De skjulte sig forskellige steder i byen og var med i en meget aktiv sabotagegruppe. Deres kammeratskab og sammenhold var eksemplarisk. Hvor de kom, fik de ord for at være fåmælte, alvorlige og hjælpsomme. Men til sidst - den 22. december 1944 - gik det galt. Tyskerne kom på sporet af Thues logi; men han var advaret og forsvundet. Det var derimod ikke et fragtbrev lydende på 14 kasser sprængstof - og så gik jagten ind. Det endte med, at Helge blev arresteret og ført til Højskolehjemmet i Esbjerg, derfra til Staldgården i Kolding og senere til Frøslevlejren.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above