Page 375

BIND 10

401 Nyt fra Ribe og omegn Radio Ribe er gået konkurs. En arbejdsgruppe med nær tilknytning til Ribe Statsseminarium søger at etablere en ny lokalradio. Den 13. uddeling af Ribe-Møntpri- sen, der bl.a. gik til Den antikvariske Samling, er den sidste. Interessen for at købe mønten er dalende. Direktøren for Sparekassen Syd- jyllland i Ribe, Nicolaj Petersen, er forflyttet til hovedsædet i Vejle. Hans afløser hedder Gunner Lauridsen og kommer fra Christiansfeld. Arresthuset, der er tømt for af- sonere, sættes nu til salg. Sommerens Ribe-spil, som var planlagt til 3 mindre historiske spil opført forskellige steder i byen, er aflyst, da man ikke magtede projektet. Finn Petersen, Butik 24, Neder- dammen, er blevet formand for Ribe Handelsstandsforening. Ejendomshandler Jørgen Smedegård er flyttet fra Nederdammen til Marius Tobiasen i Tømmergangen. Sammen er de gået ind i den nye ejendomsmæglerkæde, Home. En anden fusion inden for bolighandelen er, at Bent Julius (BRF) og Henning Christiansen (Hushjør- netl sammen er gået ind i EDC- gruppen. Endnu en discountkæde skal repræsenteres i Ribe. Netto ombygger autolakeringsværkstedet ved krydset Nørremarksvej/Seminarievej. Kvickly har købt bygningen ud til Saltgade, der tidligere husede et autoværksted, og planlægger en 1000 m^ udvidelse af supermarkedet . 1. april fyldte Ribe kommunale Brandvæsen 100 år. Det fejredes med optog af nye og gamle køretøjer samt udsendelsen af et fornemt jubilæumsskrift. I Tangevejkvarterets gamle vandtårn indrettes 15 ungdomsboliger. En kreds af byens borgere har dannet en byplangruppe, der ønsker at debattere alle væsentlige forandringer i byens grundlæggende struktur. Det første, man har taget fat på, er ejendommen, der er bygget sammen med Det gamle Rådhus, huset der blev kaldt Stu- rups ende, inden der blev sat vinduer i gavlen ud mod Torvet. Bysnakken mente i øvrigt at vide, at vinduerne blev lavet, for at familien Sturup kunne få gode 1. parketpladser til Det kgl. Teaters opførelse af "Det gamle Spil om Enhver" ved Domkirkens apsis i 1936. Byplangruppen foreslår huset nedrevet, således at Rådhuset bliver lagt frit. Kommunen tænker derimod på at genskabe husets gamle facade ud til gaden og kun rive baghuset ned. Der er kommet stærke og velmotiverede protester mod kommunens påtænkte salg af den del af Midtmøllens bygningsanlæg, der i sin tid rummede et elektricitetsværk. Et eventuelt salg vil forpligtige køberen til at nedrive huset for at skabe plads til et stianlæg. Ti store og gamle lindetræer i Stubs allé bag Klosteret og Set. Catharinae Kirke udgør nu en fare for stormfald og vil blive fældet. De erstattes af nye træer. I Ribelund-området vil der i "Birkehuset" blive indrettet 54 ungdomsboliger. De vestjyske forrevne og forblæste granhegn er ved at blive afløst af løvtræshegn i 3 rækker. I Ribe kommune er der nu dannet et læplantningslaug". Storken kom til Ribe d.31,. marts, ca. 14 dage tidligere end normalt. Som nævnt i bladets nr 11 finder translokationen sted fredag d. 22. juni kl. 10. Jubilar—Service udsendes i begyndelsen af uge 19.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above