Page 376

BIND 10

402 Mindeord HARALD ANDERSEN 1921 - 1989 Harald Andersen, der var født i 1921, blev ansat ved Ribe Katedralskole umiddelbart efter sin embedseksamen i 1945, og han var ansat ved samme skole indtil han blev pensioneret i 1981. Harald Andersen underviste i fysik og matematik. Jeg traf ham første gang i 1968, da jeg som nybagt kandidat blev ansat på Ribe Katedralskole. Han skulle både være min pædagogikumsvejleder og kollega på samme tid; ikke nogen let opgave, men i kraft af hans naturlige venlighed var der ingen problemer. Det var en fornøjelse at o- vervære hans fysikeksperimenter. Han hentede apparaterne ud af skabene, satte dem sammen, og det hele virkede efter hensigten med det samme. Harald Andersen var et praktisk menneske ikke bare på skolen, også i privatlivet. Før jeg kom til skolen havde han været inspektor en hel del år, og han var også skemalægger. Disse job må han have klaret til manges tilfredshed, idet han fra 1969 til 1977 var skolens første lærerrådsformand. Han var desuden gennem adskillige år censor ved skriftlig studentereksamen i matematik, og sluttede sin karriere som studielektor. Han stillede store krav til e- leverne, og det passede ham ikke at slække på kravene, efterhånden som gymnasiefrekvensen steg. Dette har nok været medvirkende til, at han gik på pension kort efter, at han blev 60 år gammel i 1981. Han havde et godt otium. Han savede brænde og var næsten selvforsynende med varme. Desuden havde han anskaffet sig en datamat og et skakprogram, og han var meget imponeret over, at han ikke kunne slå datamaten, når den fik god tid mellem trækkene. Han kom ikke meget på skolen, men jeg besøgte ham nogle gange og konstaterede hver gang, at han var meget aktiv. Han plejede dog at komme på skolen til translokationen for at møde nogle af de gamle elever. Men i år kom han ikke. Han døde samme dag. Harald Andersen var en yderst stilfærdig og tilbageholdende mand. Han søgte ikke rampelyset endsige billig popularitet. Men han vandt ved nærmere bekendtskab i kraft af stilfærdig styrke og munter ligevægt. På skolens vegne vil jeg sige tak for et langt og trofast arbejde. Jorden 07 a f //ansen THOMAS ALVAD 1919 - 1989 Studielektor Thomas Alvad døde pludseligt den 24. december 1989 - energisk og engageret til det sidste. Han kom fra København og blev ansat ved Ribe Katedralskole i 1947. Han var og forblev noget af en gadedreng i marsken. Af væsen var han anarkistisk og fræk. Han gav pokker i udlevede konventioner og borgerlig selvhøjtidelighed. Det væsentlige for ham var, at man engagerede sig i tilværel


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above