Page 378

BIND 10

404 Den 27-årige Thomas Alvad tog straks fat på at kultivere det u- slebne materiale. Men først måtte vi som jyder se denne unge københavner an. Han skulle ikke tro, han var noget, selv om han talte hovedstadssprog og lignede en af tidens fejrede operettehelte. Det kom til en styrkeprøve i den første fælles sammensangstime. Placeret på det mest umulige tidspunkt, sidste time lørdag fra 13-14, havde alle tidligere sanglærere frygtet denne time. Kun takket være skolens inspektør, lektor Johansen, blev der opretholdt nogenlunde ro og orden på de lange træbænke. Som en stormvind kom Thomas ind i lokalet, og inden nogen havde nået at sunde sig, forkyndte han med en stemme som en skærebrænder, vi synger: Du danske mand af al din magt, hvorpå han slog flyglet an med et brag, som ville han for bestandig overdøve hele forsamlingen. Det skulle være løgn, tænkte vi. Vi sang af fuld hals vers efter vers. Det blev en sangerkrig, både hvad tempo og styrke angik. Men vi var faldet i med begge ben. Vi havde ladet os rive med. Nu gjaldt det for den nye lærer blot om at forme og kultivere vores kraftudfoldelse, så det kom til at lyde som musik. Den proces blev en stor oplevelse for mange af os. De første par måneder gik det nok lidt tungt med at lære gymnasiesangbo- gens flerstemmige satser, men inden jul var vi blevet et flot kor, som kunne præstere fine fremførelser af f.eks. "In dulci ju- bilo" og "En rose så jeg skyde". Af en flok særligt ivrige korsangere dannede Thomas et lille blandet kor, som øvede efter skoletid. Her indstuderede vi med stor iver, alt hvad vi kunne kapere fra Bach og Mozart til Negro spirituals i Thomas' egne inciterende udsættelser. Hvem husker f. eks. ikke hans udsættelse af "Little David play on your harp?" - som Thoma^ gav os i hånden, inden blækket^på nodepapiret var tørt. Thomas Alvad og Birgit Winther, student 1949, g. Alvad. I februar 1948 spillede vi traditionen tro skolekomedie i drengenes gymnastiksal. Under lektor Johansens engagerede instruktion indstuderede vi Hei- bergs "De danske i Paris". Det kgl. Teaters partitur til musik og sang blev fremskaffet, og Thomas tog del i løjerne både som sanginstruktør og som medkomediant i en af stykkets hovedroller. På billedet man ser hvordan. Det var dengang Ribes eneste teater, så der måtte 3 opførelser til for fulde huse. Midt i skoleåret en lørdag formiddag ankom selveste undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne, Højberg Christensen. I ministeriet havde man åbenbart været spændt på, hvordan den unge Thomas Alvad klarede opgaven i Ribe. Nok kendte man hans faglige dygtighed, men hvordan havde han mon klaret overgangen fra det københavnske boheme- og caféliv til det stilfærdige Ribe. Inspektøren, der viste sig at være en lille, distingveret og venlig herre, hørte først på skolens tyskundervisning i forskellige klasser. Så kom fællessangstimen. Højberg Christensen satte sig på den forreste bænk. Sangen, først enstemmigt, så flerstemmigt, klang rent


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above