Page 381

BIND 10

407 indbetating af kontingent På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget at forhøje det ordinære kontingent til 60 kr., medens uddannelses-årgangene 1985-1989 fortsat betaler 30 kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Kontingentet opkræves ved udsendelse i uge 19 af et giroindbetalingskort, som også kan bruges af medlemmer bosat i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsende indbetalingskortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i betragtning, at Ripenser-Samfundet ved veksling skal betale et ikke ubetydeligt gebyr. Da giroindbetalingskortene EDB-behandles, kan de kun bruges til kontingentindbetaling. Gaver til foreningen sendes separat til kassereren. Ønsker man at betænke Understøttelsesfonden bedes man anvende det specielt fremstillede indbetalingskort, som udsendes sammen med kontingentopkrævningen (se i øvrigt s.252). Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden forsinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et absolut minimum. Eventuelle adresseændringer meldes direkte til postvæsenet. Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, Giro 1 06 66 76. Nye mediemmer R. 35 Ejvind Pedersen, Krogvej 17, 6700 Esbjerg S. 36 Kai Høiberg-Nielsen, Tuborgvej 228, 2400 Kbh.NV R. 47 Karen Lund, Bjømstigen 121, S-17172 Solna, Sverige S. 64 Kirsten Ewers Andersen, Galgabakken Sten 4— 1, 2620 Albertslund Jette Simonsen, Frejasvej 8, 4220 Korsør Birte Larsen, 16 Great Circle Drive, 94941 Miil Valley, Californien S.80 Pia Sihm, Høyensgade 35 st. 2100 Kbh. 0 Anne Vejrup, Kjærmarken 73, 6771 Gredstedbro Nye adresser S.36 Oliver M. Olesen, Jacobys Alle 10, 1806 Frbg.Ø R. 53 Svend Olaf Storm, % Walin & Storm, House 88-B, Road 14, Banani DHAKA 1213 Bangladesh S. 58 Hardy Bechnagel, Gravsgade 8, 6760 Ribe 5.61 Hans Daugaard Peters, Egedal 2, Hoptrup, 6100 Haderslev R. 61 Poul Sørensen, Solbakkevej 35, 9230 Svenstrup 5.62 Hanne Kongsdal Jensen, Rue de la Vignette 121,B-1160 Bruxelles, Belgien Elin Kjeldgaard Hansen, Bondtvedvænget 3E, 5700 Svendborg 5.63 Hans Peter Hansen, Raebum Close 14, London NW 11-6 HU, England 5.64 Max Lykke Kristensen, Højtoftevej 4, 8240 Risskov S. 66 Per Weber, Strandgårdsvej 11, 4720 Præstø S.7o Peter Finnerup, Willemoesgade 8, st.tv. 2100 Kbh.Ø S.75 Rande Worm, Sønder Vollum 5, 6261 Bredebro S.77 Lars Reno Jekobsen, Magazine GAP, Road 26, 9A, Hong Kong S.79 Jacob Kjær Larsen, Vodroffsvej 58, st.th. 1900 Frbg. C Annette Steensbek, Favrdalen 83, 6100 Haderslev


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above