Page 388

BIND 10

414 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tak til alle kontaktpersoner og andre, som har været behjælpelige med ajourføring af adresselisterne. Uden jeres hjælp ville en Jubilar-Service ikke kunne udgives. Trods omhyggelighed vil fejl og mangler ikke kunne undgås. Oplysning om sådanne modtages med tak af Johs. Jensen Virumvej 108 B, 2830 Virum, 42-85.40.70. Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at komme til translokationen og baQSiter deltage i en eventuel sammenkomst med gamle klassekammerater, bedes selv henvende sig til holdets kontaktperson. Jubilartalere. Det har i mange år været skik, at en eller to (helst ikke flere!) jubilarer på deres holds vegne holder en kort tale ved translokationen. Eventuelle talere bedes melde sig til rektor Bent Karsdal, 75-42.02.66, senest et par dage inden translokationen. Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarer, årets studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere, finder sted umiddelbart efter translokatioinen i Rundgangen, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed. Til orientering for jubilarer, der ikke har besøgt skolen siden 1978, ligger nybygningen med Rundgangen der, hvor fyrrummet (med drengenes "hemmeligheder" bagved) og den gamle pedelbolig lå, altså for enden af pigernes gamle gymnastiksal. Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er stor, men ikke stor nok til, at der kan skaffes siddeplads til alle. De yngre ben er hurtigere end de ældre, så når de ældste årgange kommer ind til receptionen, er alle borde optaget. Vi har derfor lavet en reservationsordning for årgangene ned til 50 års jubilarerne inkl. Reservation senest den 22. juni til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe 75-42.40.66. Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Backhaus og Jegerstuen (Saltgade) disponerer over et beskedent antal værelser. Herudover kan der overnattes på Vandrehjemmet på Hovedengen. Ellers kan der henvises til Hotel Gredstedbro 8 km nord for Ribe. Der er også mulighed for privat indkvartering i Ribe og omegn. Oplysning herom fås på Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe 75-42.15.00. Gave til understøttelsesfonden. Ripenser-Samfundet bringer hvert år en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret student. Gaven ydes af foreningens understøttelsesfond samt årets jubilarer og var sidste år på 3.000 kr. Alle årets jubilarer opfordres til at betænke fonden med et beløb - stort eller lille - som sendes til kassereren: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød. Gironummer: 1 06 66 76. Talonen mærkes "Jubilæumsfonden", se i øvrigt Ripenser-Bladet, april 1990. Gamle skolebilleder. Vort billedarkiv er kun i sin vorden. Skal Ripenser-Bladet og Jubilar-Service bringe billedstof fra skolen, må vi appellere til alle tidligere elever om at kigge i skuffer og gemmer efter gamle billeder, som vi enten må få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne have navnene på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 75-42.40.66.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above