Page 390

BIND 10

416 70-års jubilaren, bibliotekar og cand. theol. Otto Larsen, har sendt os denne vise, som han skrev til skolens 800—års jubilæum og sit eget studenterholds 25-års jubilæum i 1945. EN VISE AT SYNGE VED SKOLENS OG VORT OTTE HUNDREDE - OG FEMOGTYVE AARS JUBILÆUM Mel.: Hil dig, du gamle Borger... 1. I Ribes gamle Gader vi traadte vore Børnesko, aaja, aaja, aaja, aa singsalia, i Aarevis vi traved' fra Skolen til den Hvide Bro, aaja, aaja, aaja, aa singsalia. Og siden er der altsaa svundet femogtyve Aar, ak ja, hvor Tiden gaar, ,og graat er snart vort Haar. Og nu som jubeloldinge vi samles her paany og holder jubilæum i den gamle By. 2. Syv lange Aar for Lea - (og Laban det var JUllusi) aaja, aaja, aaja, aa singsalia, men Lea er jo udlagt som: Litterls et artlbus, aaja, aaja, aaja, aa singsalia. For Videnskab og Kunst vi maatte døje mangen Tørn, før Alma maters Ørn saa os som sine Børn. Og tit og ofte rysted' vi 1 Bukserne af Skræk for Rektor og for andre - men især for Bech.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above