Page 42

BIND 10

68 Herefter istemte forsamlingen: "Den signede dag med fryd vi ser", og en bedre måde at indlede højtideligheden på kan næppe tænkes. Rektor indledte sin beretning med at oplæse en hilsen fra rektor Rasch, som har været sygemeldt det meste af forårssemestret. Af 93 elever indstillet til eksamen har foreløbig 89 bestået. To er indstillet til sygeeksamen efter sommerferien. Sluttelig omtalte rektor den netop vedtagne nye gymnasiereform, som får virkning fra 1988, men forberedelser og planlægning vil præge det kommende skoleår. Kantatens første del opførtes nu under ledelse af Gunnar Muhlmann og med Steen Hansen ved skolens nye klaver. Frejdigt og frydefuldt fyldte de kendte toner skolegården. År efter år virker denne Katedralskolens musikalske e- jendom lige frisk og ungdommelig. Igen var vi med i "Ouverturens" brus og "De fem brødre"s kappestrid på stemmepragt og humor. Uddelingen af eksamensbeviser blev herefter foretaget af rektor Klaus Nielsen, som umiddelbart efter holdt en personlig tale til årets dimittender: om at sætte sig mål i tilværelsen og om at arbejde for at nå dem. Talen er gengivet nedenfor. Ligeså feststemt og energisk første del af kantaten begynder, ligeså blidt og stilfærdigt indledes anden del: "Jeg er født i Ribe ved den blanke å". Den efterfølges af "De ti Linde" og kastanjen - "Studentens træ". Og selvom det vel ikke præger vore daglige aktiviteter, så fornemmer nok mange af os i det øjeblik, hvor vi - ligesom skolegårdens berømmelige træer - har vore rødder. Den gamle talerstol blev nu igen centrum for begivenhederne. For studenterne talte Chr. Dons Christensen, der særdeles velformuleret så tilbage på skolegang og kammeratskab. For 40 års jubilarerne talte dr.med. Jens Jensen Holm, og for dem, der blev studenter for 25 år siden talte dommer Knud Have. Alle tre taler gengives nedenfor. Nu fulgte uddelingen af den lange række af større og mindre legater. Den i sig selv nøgterne oplæsning af navne og beløb får et spontant og muntert forløb, når kammeraterne giver hver af legatmodtagerne en højlydt og velment lykønskning med på vejen. Uddelingen af humørlegaterne er naturligt nok et højdepunkt - og naturligt nok mest for de indviede. Den første modtager var Anders Fromberg, som absolut syntes at være en værdig modtager af dette i virkeligheden meget smigrende legat. Aage Kæstel modtog en pose vatkugler, som på en eller anden måde havde noget at gøre med hans bil. Forbindelsen var dog ikke indlysende for alle. Jens Maastbøl modtog et stk. næse med briller - vistnok en "næse" for hans provokerende facon. Det næste punkt var Ripenser-Samfundets. Dr.med. Ole Marker talte til årets studenter om samarbejde og forståelse mellem generationerne og overrakte foreningens dimittendlegat. Også denne tale er gengivet nedenfor. Rektor havde nu nogle praktiske bemærkninger til legatmodtagere og oprykkere, hvorefter translokationen sluttede med, at vi alle sang: "Hvor smiler fager...". Gæster og værter begav sig nu til skolens rundgang, hvor sandwiches, snacks og hvidvin ventede. Efter to timer i den danske sommerkulde fandt de fleste det nok velgørende at komme indendørs, og receptionen var igen i år en solid succes. De gamle elever fik lejlighed til at møde de nye studenter og - ikke mindst hinanden. %- følge nogle af jubilarerne selv var de gammelkendte omgivelser, den traditionelle iscenesættelse og et par glas vin på tom mave lige hvad der skulle til for at genskabe stemningen i "klassen"


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above