Page 43

BIND 10

69 fra dengang. For jubilarerne tror vi, at receptionen er et givende intermezzo mellem translokationen og den efterfølgende frokost. Blandt gæsterne var blandt mange kendte Ribe skikkelser forhenværende rektor Jørgensen, lektor Blendstrup - netop fyldt 90 år - og oberstinde Misse Topp, der i ar kunne fejre 75 året for sin dimission fra Katedralskolen. For os, der står for arrangementet, var det en stor fornøjelse igen at konstatere, at de spinkle rammer, som Ripenser-Samfundets bestyrelsesmedlemmer til trods for arbejde og anden travlhed får stablet på benene, ivrigt udfyldes af de mange gamle elever, der med fornøjelse benytter lejligheden til at ses i Ribe. Mødet med Katedralskolens studenter 1987 var i sig selv opløftende. Er de inderst inde skruet sammen lidt ligesom vi, så vil de efter nogle år vende tilbage til skolen og byen, more sig over en længst svunden gymnasietid og måske mindes translokationen i Ribe 1987. Ole Marker REKTORS TALE TIL STUDENTERNE Kære studenter, jeg vil tale om målsætning. Dette, at vi sætter os mål i tilværelsen, også andre mål, end dem vi er udstyret med fra naturen, og vi tænker og handler som regel rationelt i vor stræben mod at nå dem. Ordet livskvalitet omfatter jo bl.a. dette, at man når sine mål, både på kort - og på langt sigt. På det korte sigt - fra dag til dag - kan målene typisk være en arbejdsdag, som opleves meningsfyldt og ikke mindst en daglig kontakt med andre, som giver gode oplevelser og hvor man bidrager til deres gode oplevelser. Fungerende rektor Klaus IVielsen Også på det længere sigt når vi ofte de mål, vi sætter os. For ca. 3 år siden satte I jer det mål at tage studentereksamen. I gik i gymnasiet og har i den forløbne tid arbejdet mod målet. I har arbejdet individuelt og I har arbejdet i grupper, hvor I gensidigt har inspireret hinanden og dermed opnået en dybere indsigt i de faglige problemer. Målet er nu nået og festen i dag er for Jer. For mig er det væsentligt at I ikke undervejs har arbejdet mod hinanden, d.v.s. søgt at opnå noget på bekostning af andre. For nogle få af Jer har gymnasiet ikke kun taget 3 år, men 4. Der er flere årsager. Nogle tager orlov fra skolen i et år for at rejse til udlandet. Et par af Jer opdagede ved slutningen af 2g at de nye matematikere pludselig fik mulighed for at blive musikfaglige, er mulighed, I ikke havde haft. I valgte da at bruge et år mere for at blive musikmatematikere . Jeg nævner det som eksempler på, at man reviderer sine mål eller sætter nye delmål. Det er mit indtryk at I, før I traf beslutningen, grundigt vejede den kvalitet, I opnåede op mod dens pris og fandt at den var prisen værd.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above