Page 432

BIND 10

458 89. Søren Ejnar Nielsen Sennepsmarken 23, 6771 Gredstedbro 90. Lars Nørskov, lærer Bjømsonsvej 63, 2500 Valby 31-468809 91. Bodil Lund Smidt, handelsk.lærer Abyhøjparken 19, st. th., 8230 Abyhøj 86-255578 92. Ole Søborg, ingeniør Lykkegade 17, 9000 Ålborg 98-162671 Kontaktpersoner: Ole Kvæmø (nr. 12), Britta H. Juel (nr. 34), Lis Brun Hansen (nr. 47) og Lars Geil (nr. 74) 10-års jubilarer, som de så ud i 1980 Pia Sihm, Mia Tinglund, Charlotte Seldorf, Sanne Svendsen og Merete Huusmann OBS - 40 års jubilarer - OBS Ude ved plantagen - lidt ud ad Farupvejen - står i skovbrynet en hvidmalet bænk med røde gavle, sådan som alle Ribes bænke ser ud. Men på ryglænet adskiller den sig fra de andre ved en messingplade med inskriptionen: In memoriam sc(h)olae Ripensis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. Bænken skænkedes af N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen (Forskønnelseskomitéen), som lod den opstille der, hvor Nyholm så Ribe for første gang, da han 50 år tidligere kom til byen for at skulle læses op til studentereksamen af Katedralskolens daværende rektor Bendt- sen. Siden da har de nydimitterede studenter i mange år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset mindepladen. Efterhånden som studenterholdene blev større, og der til køreturen krævedes flere vogne, blev traditionen svigtet. For nogle ar siden blev den taget op igen af 40-års jubilarerne. Og siden har pladen hvert ar efter translokationen skinnet i sin nypudsethed. Så bænken venter også i ar besøg af 40-års jubilarer - studenterne fra 1950.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above