Page 437

BIND 10

463 Transiokationen 1990 Kvart over 9 - på det normalt absolut seneste tidspunkt for endelig stillingtagen til om translokationen skal afholdes i skolegården eller i Domkirken - sagde rektor: Skolegården, til trods for det tunge grå skylag, der hvilede over byen. Fem minutter efter kom en og fortalte, at han lige havde haft Romø i telefonen, og der regnede det godt og inderligt. Kort efter registreredes de første dråber i skolegården, og rektors panderynker øgedes i styrke og antal. Imedens strømmede translokationsgæsterne til, og stolene under lindetræerne blev hurtigt besat. Da paraplyerne begyndte at blive slået op, traf rektor hurtigt en ny beslutning: Vi går i Domkirken. Så vandrede i silende regn en lang procession af paraplyer gennem Puggårdsgade til Domkirken, hvor der efterhånden samledes 8-900 mennesker. Med et kvarters forsinkelse begyndte højtideligheden, der forløb planmæssigt med fællessang, taler, kantate, uddeling af eksamensbeviser og legater. Mange savnede lektor Alvad bag klaveret, men skolens nye musiklærer, Lis Gjørup, kunne magtfuldt få klaveret sammen med koret, ledet af Steen Hansen, til at fylde Domkirkens store rum med Garffs og Schierbecks dejlige kantate. Efter Johs. V. Jensens "Hvor smiler fager den danske kyst", der traditionelt afslutter translokationen, vandrede studenter, jubilarer og lærere tilbage til skolen til Ripenser-Samfundets fjortende reception, der var som alle forgængere: et fuldt hus summende af glade stemmer. /V. 7 . et at. Rektors veikomst og årsberetning På Ribe Katedralskoles vegne vil jeg gerne byde velkommen til translokationen 1990. Velkommen til skolens elever, til forældre, til jubilarerne, til tidligere e- lever, til lærerne og allervigtigst velkommen til dem det først og fremmest drejer sig om - årets studenter 1990. Der er yderligere én, som jeg gerne vil sige særlig velkommen til. En 70-års realistjubilar, nemlig Agnes Hansen, Ribe . Ribe Katedralskole dimitterer i dag 92 studenter - 28 nysproglige, 9 klassisk-sproglige, 14 matematisk-fysiske, 27 naturfaglige og 14 musiksproglige og musikmatematiske studenter. Det er vi stolte over. Det er nu et af de væsentligste træk af skoleåret 1989/90. 92 studenter ,fra de fem gymnasiegrene, skolen har, har fuldført deres uddannelse her - og har gjort det godt. Jeg vil også pege på et par andre træk fra skoleåret 1989/90. Det har været gymnasiereformens andet år. Noget af det, vi har kunnet glæde os over i reformen er, at det har vist sig muligt at oprette flere fag end før og dermed opfylde flere elevønsker. Eleverne kombinerer deres fag mere u- traditionelt - og det er også meningen. Vi har kunnet beholde alle de tilbud, vi har i dag under den gamle ordning, og vi har kunnet føje nye til. Der bliver plads til en række fag på mellemniveau - også nye fag som idræt som eksamensfag, billedkunst, design og erhvervsøkonomi. Samtidig kan alle elever i 3.g. næste år få opfyldt alle de ønsker, de har


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above