Page 438

BIND 10

464 til fag på højt niveau - eller fag med skriftligt arbejde og skriftlig eksamen. Det er meget tilfredstillende at kunne oprette en vifte af fag, og at det kan lade sig gøre inden for et rimeligt skema. Det har givet både elever og skole flere muligheder. Gymnasiereformen indebærer også, at vi får tildelt et antal undervisningstimer baseret på elevtallet. Vi skal opfylde elevønsker bedst muligt, og det har vi kunnet gøre ved at have timer nok til at oprette alle de fag, der har haft tilstrækkelig søgning. Det er en god ordning, at skolen selv kan forvalte timer. Er der mange på nogle hold, bliver der råd til at være få på andre. Vi har også samlet andre erfaringer. Og nogle ting vil vi givet lave om næste år. Det gælder særligt afslutningen på skoleåret, hvor vi nok i de sidste 14 dage kunne bruge både elevernes og vores ressourcer bedre. Som en af de sidste love i dette folketingsår gennemførte folketinget en ny gymnasielov. Den ny lov handler om gymnasiets styrelse. Det vigtigste der sker er, at der kommer en bestyrelse på hvert gymnasium fra skoleåret 1991/92. Bestyrelsen med lærere, elever, forældre og repræsentanter ude fra skal afløse det nuværende skoleråd. I løbet af efteråret skal vi prøve at afgrænse hvilke opgaver en bestyrelse skal have, og hvordan den skal sammensættes. I sidste instans bliver det Ribe Amt, der kommer til at fastsætte vedtægterne. Men vi vil prøve at lave et udspil i efteråret, der kan tilgodese både forældres, elevers og ansattes indflydelse. Det bliver en vigtig opgave efter sommerferien . Uanset love, reformer, bestyrelser og bekendtgørelser foregår der nogle begivenheder på en skole, vi alle husker længere - fordi vi har arbejdet med det i en lang periode, fordi vi har været mange om det eller fordi vi har haft en stor oplevelse. Jeg vil gerne se tilbage på 3 sådanne begivenheder i 1989/90. I januar opførte 2.g. skolekomedie, og samtidig holdt skolen FEST-1- HAL. Det var et stort arrangement med mange medvirkende elever og lærere. Kombinationen af skolekomedie og fest var god - men endnu bedre, at så mange tog del i det store forarbejde der var. I april holdt vi skoleidrætsdag og det var rart at se skolens hal og idrætsanlæg blive brugt med discipliner fra basketball, aero- bic, indendørs hockey og cykling. Endelig holdt skolen forårskoncert i hallen i begyndelsen af maj - med skolens mange kor og klasser og en café hertil. Det har været et stort arbejde. Jeg synes, at vi fik en flot musikaften . Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, der har bidraget til at give os alle så gode fælles oplevelser. Til næste år optager vi fire nye 1.g.-klasser eller lige omkring 100 nye elever. Nogle år optager vi fem klasser, andre år fire. Fire klasser næste år, fordi antallet af 9. klasser er lidt mindre i år. Fire klasser betyder nu alligevel, at en stor del af en ungdomsårgang søger gymnasiet. Det er vi selvfølgelig glade for. Skal vi nærme os et landsgennemsnit i Ribe Amt for den andel, der tager lange videregående uddannelser, så skal en større del af en ungdomsårgang tage en uddannelse, der giver studiecompe- tance, fremgår det af en ny undersøgelse fra Sydjysk Universitetscenter . Vi kan også være tilfredse med den undersøgelse på anden måde. Den viser, hvad vores studenter bruger deres eksamen til. Undersøgelsen viser, at vores studenter i Ribe Amt bruger deres eksamen og i høj grad.til de uddan


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above