Page 439

BIND 10

465 neiser, der kræver studentereksamen . Jeg vil slutte beretningen med nogle tilbageblik. Med udgangen af skoleåret holder Charlotte Schmidt op. Charlotte Schmidt har været her som årsvikar i et år - flyttet hertil fra København og flytter videre til Esbjerg, hvor hun har fået fast stilling. Jeg vil gerne sige tak for din indsats her og held og lykke i Esbjerg. Hanne Albinus holder også op efter 1 års vikariat her og får stilling på seminariet. Jeg vil også sige dig tak. Jeg har en særlig tak at sige til en kollega. Aage Kæstel kom til Ribe Katedralskole i august 1965. Det var i 1965 ikke spor let for en rektor at finde nye lærere til de mange stillinger der kunne tilbydes. Det var da også rektor Ve- stergaards personlige kendskab til dig Aage der lokkede dig fra Rungsted Statsskole, hvor du var fastansat på 5.år. Måske lå der også hos dig en længsel efter at prøve kræfter med det jyske, og en tilsvarende distance til det københavnsk-nordsjællandske. I hvert fald var det en heldig beslutning, som begge parter har været godt tjent med. Dansk er et centralt fag i gymnasieskolen, og en stærk dansklærer kan være sikker på sine elevers fulde opmærksomhed. Således også Aage: din seriøse optagethed af dit fag og engagerede omsorg for dine elever har gjort dig højt respekteret både blandt elever og Rektors ta!e ti) Kære studenter! Jeg vil først ønske jer til lykke med eksamen og håbe, at I må få brug for det I har lært - i jeres videre uddannelse, i jeres senere erhverv og i jeres fritidsliv. Jeg vil håbe, at I må finde en plads på en uddannelse, der dækkolleger. Aldrig er nogen gået forgæves om hjælp - og du har selv et vågent øje for hvem der har hjælp behov. Du har i mange år været en central skikkelse i lærerkollegiet, ja, i skolens liv. Du har instrueret skolekomedier, arrangeret fester, deltaget i alle skolens arrangementer. Ja, man kan sige, at du har brugt dine kræfter og dig selv fuldt ud i alt hvad du har haft med at gøre. Nu føler du, at du ikke længere kan yde det du gerne vil. Vi kunne godt nøjes med mindre, men vi må respektere, at som Aage er skruet sammen, er det ALT ELLL.. INTET! Tak for 25 ar og mange gode år fremover. studenterne ker jeres ønsker og hvor I kan gøre fyldest. Jeg vil også sige tak for 3 års fællesskab og samarbejde. I har været sidste årgang af grengymnasiet. Næste årgang har givet os flere opgaver. Men I har også været en årgang, der har kunnet klare mange ting selv. De 3.g'ere


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above