Page 440

BIND 10

466 der har stået for skolens forskellige udvalg og organisationer har gjort det godt, og hvor meget man kan hjælpe hinanden, har nogle af jer også oplevet på jeres studierejser til udlandet i løbet af året. Lige nu vil I huske 1990 som å- ret, hvor I blev studenter. Jeg tror også, at I om nogle år vil huske 1989/90 for-alt det, der skete i Østeuropa og i forholdet mellem øst og vest. 1990 var det år, hvor en tjekkoslovakisk præsident kunne indlede sin nytårstale sådan: "Kære medborgere. I fyrre år har I på denne dag fra mine forgængeres mund hørt de samme ting i forskellige variationer: hvordan vort land blomstrede, hvor mange tons stål vi havde produceret, hvor lykkelige vi alle var, hvor meget vi troede på vores regering og de smukke fremtidsudsigter, der åbnede sig for os. Jeg går ud fra, at I ikke af mig forventer, at jeg skal udfylde den funktion at lyve for jer. Vort land blomstrer ikke." Det er et opgør med den holdning, at det enkelte menneske er et passivt objekt for en almægtig statsmagt. I har ikke kunnet undgå at beskæftige jer med opbruddet i Østeuropa i skolesammenhæng. De avisartikler vi kopierede til undervisning var tit forældede, inden de blev brugt få dage efter, og bøgerne kunne ikke bruges. I har sikkert også personligt, privat og følelsesmæssigt beskæftiget jer med det, der er sket i Europa. En af mine meget tydelige erindringer fra min egen gymnasietid var opførelsen af Berlin- muren i aug. 1961 og raketkrisen på Cuba året efter. Det var systemet, der bestemte og det var truende. I må opleve det helt anderledes. Øst og vest nedruster, aftaler indgås og undertrykkende systemer går i opløsning. Uanset de problemer der er tilbage i Europa - så er der grund til at se lysere på fremtiden - og om nogle år vil I måske huske 1990 som året hvor befolkningerne i Europa valgte deres styre - og måske også som aret hvor I blev studenter. Jeg vil ikke prøve at forudsige udviklingen i Østeuropa. Det er dem, der har spået om valgene, kommet galt af sted med. Og de teorier om politik man lærer i sin studietid holder ikke. De undervurderer menneskers mulighed for at bestemme selv og ændre udviklingen. Det vigtigste der er sket i Europa i 1990 er vel, at der trods alt er noget almindelige mennesker kan gøre, og at det nytter. Det har vi måske været ved at glemme - uanset om det er øst eller vest. I den tale af Vaclav Havel, jeg citerede før, beskriver Havel situationen som fuldt af håb og siger, at det skyldes to ting. "Først og fremmest er et menneske aldrig blot et produkt af den omgivende verden. Det er også altid i stand til noget mere, selv når denne omgivende verden forsøger at ødelægge denne evne systematisk." Den anden faktor er "de humanistiske og demokratiske traditioner" der lå parat til opdagelse i hver enkel og "lå parat til at blive omsat i handling." Jeg har valgt at slutte med dette citat, fordi det udtrykker tro på mennesket og tillid til humanistiske og demokratiske værdier. Sådanne værdier er der brug for både i vores samfund og i et Europa under opbygning. Det er også jeres traditioner. Held og lykke. Grundet pladsmangel har en del stof måttet udgå, bl.a Nyt fra Ribe og omegn. Det vil komme i næste nummer af bladet, der udkommer januar 1991.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above