Page 445

BIND 10

471 uden forhindringer. Men når noget går jer imod, og det kan let ske - så er ungdommens optimisme - også når den somme tider synes at grænse til naivitet - netop det, der skal til for at rejse sig og for at komme videre. Sidst men ikke mindst tager jeg det for givet, at tre år på Ribe Katedralskole - nu som før - er et godt fundament, når man møder de udfordringer, som livet nu byder på. Jeg vil gerne ønske jer tillykke med eksamen og held og lykke med livet. Når translokationen er slut, er Ripenser-Samfundet vært ved en reception i skolens rundgang. Vi håber at se de nye studenter, å- rets jubilarer, skolens ledelse, lærere og administration samt naturligvis tidligere lærere, der måtte være til stede her i dag. I denne forbindelse må jeg igen takke skolen, fordi denne forening af gamle elever igen i år må agere værter på skolen for en kort bemærkning. Til sidst skal jeg have fornøjelsen at uddele Ripenser-Samfundets dimittend-legat, som ifølge bestemmelserne skal gå til en elev, der ikke blot har klaret sit skolearbejde, men også haft overskud til at være noget for kammeratskab og fællesskab. Vi kan jo ikke vide, hvem der på denne måde fortjener 3.000 kr. til en glad aften, derfor indstiller skolen, og jeg læser bare op: Årets modtager af Ripenser-Samfundets legat er en af de nyud- klækkede studenter fra Ribe Katedralskole . Det er en student som i sine 3 år på skolen har haft en smittende, helt fundamental appetit på kundskabsfordøjelse. Han ville med lyst tilegne sig og drøvtygge kundskaber sammen med sine kammerater, så det hele fik noget med livet og mennesker at gøre. De selvfølgelige forudsætninger var flid, engagement og aktivitet. Han fik derfor stor indvirkning på, at skoletilværelsen blev sjovere, mere væsentlig og levende - ikke bare for ham selv, men også for hans kammerater og for de lærere, der var sammen med dem. I kundskabsterperiets hellige haller blev det at være sammen om noget ikke en nedslidt frase men håndgribelig virkelighed ved hans måde at være elev på. Det kunne han bl.a. i kraft af sin personlighed, menneskelige modenhed og glæde ved samvær. Alt skulle gennemlyses og prøves ved debat og argumentation. Derfor er han en oplagt modtager af Ripenser-Samfundets legat, fordi gymnasiet uden denne indstilling alt for hyppigt kan blive kvalt af det omgivende samfunds karriere-, konkurrence- og prestigeræs. Et sådant gymnasium kan gøre skolen til en målrettet, individuelt effektiv lærdomsanstalt og skoletiden til en ørkenvandring midt i alle kundskaberne . Der er derfor behov for et supplement, et korrektiv der gør den menneskelige dimension, samværet og den indbyrdes tankeudveksling til skoledagenes egentlige substans . Den forudgående motivering for valget af årets legatmodtager skulle gerne vise, at der var mange mulige kandidater, men en 'helt oplagt kandidat, så derfor bliver modtageren JEPPE SANDVEJ, 3x.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above