Page 46

BIND 10

72 .Knuc? / / a ve ring. Da vi i 1962 forlod skolen, var organismen i rivende udvikling, og vi lod os rive med. Vi var så optaget af udviklingen, vor egen især, at vi kun flygtigt spekulerede på organismens funktion i det lange lob. Vi kunne nyde godt at vore forældres indsats i den materielle udvikling, og den kulturelle skulle vi nok selv tage os af. Normerne blev friere, og vi opfandt nye ord som: abeskøn, fodformet, happening, lårkort, papirløs og storfamilie. Vi trådte lige ind i den periode, som Paul Hammerich i sin Danmarkskrønike har kaldt "Kagen skæres", men de kulturpersoner, han nævner fra den periode, er ældre end vi og ungdomsoprørerne yngre. Vi kunne dengang nøjes med at spise af kagen. Nu må vi selv bage og give vore børn brød. Det kom bag på mig, at det var i en historiebog, jeg skulle finde noget om den tid. Hvordan kan det være, at vi så mange år efter kommer her for at være med til at fejre et nyt hold af vordende jubilarer? De fleste af os kender ikke hinanden længere, og skolen er e.n anden i dag. Nostalgi, vil mange sige. Det er det også, men det kan ikke være hele svaret på, at så mange kommer ofte langvejs fra. Ribe er en dejlig by at besøge. Ja, det er også en af grundene, men først og fremmest er det vel, fordi vi årgang for årgang har nogle fælles oplevelser, og translokationen er en god anledning til at mødes. Samtidig er vi jo med til at danne en levende - og rimelig køn - baggrund for jeres dimission og at anskueliggøre den som en del af et tidsforløb. I den sammenhæng er I fra nu af selv historiske, og vi kan sammen hilse skolen som vort fællesskab. 40 ÅRS JUBILARERNES HILSEN JENS JENSEN-HOLM Som repræsentant for de studenter der blev dimitteret for 40 år siden vil jeg starte med at takke rektor for lejligheden til at sige nogle ord. Vi møder op med 19 ud af 24 mat.nat/ns. De to klasser bedes præsentere sig ved for et øjeblik at rejse sig. Der var fornylig nogle kritiske indlæg i bl.a. Politiken (senest 6.5.87) vedr. forslag til en "Ny gymnasiereform" der bl.a. går ud på, at visse mindre fag skulle bortskæres eller i det mindste beskæres, som f.eks. historie og biologi. Hvad der herefter måtte restere skulle lægges under danskundervisningens regie. Forslaget er siden vedtaget. Der er dog intet til hinder for, at der kan komme ændringer, jeg kunne foreslå følgende: I de gymnasier jeg har kendskab til er timetallene for de enkelte fag ret rigide. Starter et gymnasieår med 1 time pr. uge i et bestemt fag, giver det ca. 35 timer for det pågældende år. Er der 2 timer pr. uge fås 70 timer pr.år etc. Mig bekendt er det småt med graderinger her imellem. Mit forslag går derfor ud på, at det enkelte gymnasieår opdeles i 4 blokke å 8-9 uger, evt. med indskudte pauser til evaluering og udfærdigelse af særopgaver. Timetallene for de respektive blokke kunne så varieres for de enkelte fag, således at man førtes


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above