Page 460

BIND 10

486 RiPENSER-BLADETs redaktørskifte Med dette september nummer af RIPENSER BLADET slutter Mogens Juhl sin redaktørtid efter at have været med til at tegne vort foreningsblad i 5 år. Der er hverken i bestyrelsen eller hos de øvrige - og ivrige - læsere nogen tvivl om, at han har gjort det til alles tilfredshed. Uden besvær har han fundet balancen mellem lysten til at bringe fornyelse og hensynet til de givne rammer, dikteret af såvel tradition som økonomi. Til glæde for læserne har han i den forløbne tid viet bladet sin ufravigelige grundighed og sin altid årvågne sans for detaljen i form som i indhold. I kraft af sin brede viden og sit store interessefelt, sin kærlighed til skolen og alt ripensisk og ikke mindst sin beredvillighed og store kontaktflade har han uden vanskelighed kunnet skaffe rigeligt og godt stof fra mange bidragydere. Særligt bør det fremhæves, at han har skaffet bladet de tre - forhåbentlig faste - rubrikker: Nyt fra Katedralskolen, Nyt fra Den antikvariske Samling og Nyt fra Ribe Kunstmuseum. Jeg skal derfor benytte denne lejlighed til at bringe min, den øvrige bestyrelses og andre læseres varme tak til Mogens Juhl for hans indsats. Det er godt at vide, at han stadig sidder i Ribe, og at vi kan nå ham, når det bliver nødvendigt at trække på hans erfaring og viden eller hans mange kontakter. RIPENSER-SAMFUNDET har, som læserne forhåbentlig vil erindre, annonceret to gange efter en afløser på redaktørposten. Først efter den anden annonce modtog vi en henvendelse fra en interesseret, der havde tøvet lidt med at kontakte os, fordi han var bekymret for at drukne i mængden. Lærer Ejvind Beck Nielsen har erklæret sig villig til at prøve kræfter med opgaven og vil efter dette nummers udgivelse være RI- PENSER-BLADETs redaktør. Ejvind Beck Nielsen er født i 1953. Han voksede op i Ribes nordlige udkant og havde herfra udsigt over Hovedengen til bymidtens kendte profil, og dette synsindtryk må angiveligt have efterladt et indtryk, som har holdt sig levende og stærkt. Realeksamen, som giver nutiden en forestilling om en for evigt tabt soliditet, tog han i 1970, og han begyndte samme år på den klas- sisk-sproglige linie på Katedralskolen. Ved translokationen i 1973 sluttede han sin gymnasietid med at holde årets studentertale, der - efter hans eget udsagn - hverken før eller siden er overgået i tåbelighed. Efter studentereksamen valgte Ejvind Beck Nielsen at læse italiensk på universitetet, men valgte også at afbryde studiet blandt andet for at give efter for sin hjemve og vende tilbage til Ribe.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above