Page 461

BIND 10

487 I 1979 blev han så religions- og dansklærer fra Ribe Statsseminarium, hvor han senere supplerede med tysk og engelsk. Ejvind Beck Nielsen er nu lærer på VUC i Grindsted, både på Daghøjskolen og på Statsfængslet ved Sdr. Omme. Hvad det mere private angår, bor han nu i Grindsted sammen med 3 børn og Tove, der er socialrådgiver. Han siger selv, at han er glad for det, og han er jo nu også rimeligt tæt på det Ribe, som han glæder sig til at beskæftige sig mere med. Naturligvis takker jeg hermed Ejvind for hans interesse, og ønsker ham velkommen i den kreds, som prøver at holde sammen på RIPENSER SAMFUNDET, og give et troværdigt og ægte indhold til foreningens nostalgiske formålsparagraf . Vi glæder os over, at Ejvind Beck Nielsen har lyst og vilje til at påtage sig opgaven, og vi krydser fingre for den nye redaktør og bladet. Men vi har også tillid til, at hans engagement i skolen og alt, hvad der har med Ribe at gøre, samt hans udddannelsesmæs- sige baggrund vil være gode forudsætninger for at føre en gammel og værdifuld tradition videre. 07e Mar/ier formand RIPENSER-BLADETs redaktionsadresse vil herefter være følgende. Ejvind Beck Nielsen Prærien 38 7200 Grindsted En f!ot gave ti! Katedratskoten Hans Thygesen Kristensen, student fra 1940 og 50-års jubilar i år (holdt tale på sit holds vegne ved translokationen, se s. 468) har sammen med sin kone, Lis, skænket Ribe Katedralskole et meget stort beløb. Om gaven fortæller rektor Bent Karsdal følgende: I gavebrevet, som skolen modtog efter translokationen, skriver giverne, at gaven gives i taknemlig erindring om tidligere rektor Aage Willumsens initiativ og engagement for at skaffe ham kollegieplads på Borchs Kollegium og flere store legater til dækning af omkostningerne ved studiet. Giverne skriver videre, at de ønsker gaven anvendt til en eller et par investeringer, som ikke falder under skolens normale bevillinger . Ribe Katedralskole overvejer nu, hvilke af skolens ønsker, der nu kan opfyldes. Et så stort beløb skal anvendes til en investering til glæde for alle på skolen i mange år. Skolens største investeringsønske er en overbygning af rundgangen eller et fællesområde, hvor hele skolen kan samles. Det har vi ikke i dag. Et sådant fællesområde vil være til glæde for alle. Måske kunne en del af gaven bruges til at opfylde det ønske. Det er i overensstemmelse med givernes ønske, at vi ikke offentliggjorde gaven ved translokationen i juni. Den gang drejede det sig om studenterne. Derfor offentliggøres det først nu.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above