Page 464

BIND 10

490 Nyt fra Katedra!sko!en De sidste par måneder af skoleåret 1989-90 var ret hektiske - i hvert fald for administrationen, der skulle finde ud af en mængde forskellige eksamensformer, der er en følge af gymnasiereformen. Men alt er gået glat og uden fejl; eksamen blev overstået uden problemer, og alle bestod. - Så var der dimission og translokation, som uheldigvis afholdtes på én af de sommerdage, hvor en kraftig byge gik over landet, så at man i sidste øjeblik måtte flytte til domkirken. Rektor og pedellen spejdede til sidste øjeblik efter lysning på himlen, men beslutningen måtte tages, og den var rigtig: da klokken var lo, plaskregnede det. Om translokationen kan man læse andetsteds i bladet, og ligeledes om det løfte om en kæmpegave til skolen, der den dag blev hvisket rektor i øret af en af skolens jubilarer. I sin tale måtte rektor tage afsked med flere lærere, der havde tjent skolen i kortere tid, men også med en, der havde været her i 25 år, Aage Kæstel, som har valgt at holde op mens han endnu kan både se og høre. Vi vil savne Aage, men vi ønsker ham et godt og frodigt otium! Og så var det den uendeligt lange sommerferie (ja, sådan ser den ud fra den side! - den gik meget hurtigere end ventet), og den 13. august stod vi igen i skolegården og tog imod et nyt kuld af l.g'- ere, 102 håbefulde unge mennesker, fordelt på en sproglig og tre matematiske linjer. Allerede i løbet af den første uge synes de at færdes hjemmevant og glade på skolen - og glæden gengældes af os gamle, omend nogle af dem der føler sig meget gamle på skolen, eleverne i 2. og 3. g, vrisser "Frøer!" efter dem, hvis de larmer for højt. Men sådan skal det være! Også nye kolleger er kommet til, Kirsten Beck, gammel elev fra skolen, student 1965, er ny lærer i engelsk og dansk, Finn Nørgaard Laursen i historie og drengeidræt, Inger Thorup Lauridsen, der deler sin tid mellem VUC og skolen og skal undervise i engelsk, og Annette Davidsen, der skal have timer i fransk og religion. Desværre var Kirsten forhindret af sygdom i at møde op fra starten og stillede vikar, også han en gammel bekendt af skolen, Peder Raskmark, student 1964. Kirsten Beck vil være klar til at overtage sin stilling i løbet af en måneds tid. 7 en s Find Direktør cand.pharm. Nieis Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rubner-Wissings iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1990 over ca. 35.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer skal anvendes og rekvireres ved indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr. 4,75. Ansøgninger skal være udvalget i hænde senest 1. november 1990. Evt. tildeling meddeles pr. brev ca. 2. januar 1991. Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above