Page 465

BIND 10

491 Personaüa DØDE: Knud Westerqaard (s.27), landsretssagfører, Roskilde, 3. april, 82 år. Aage Sandfeld, lektor, Ribe, 8. april, 88 år . Hardy Rechnagel, (r.58), direktør, Ribe, 8. april, 49 år. Lis Gramstrup f. Gram Christensen (s .58), lærer, 19. april, 51 år. Anshelm Sørensen i s.08), fhv. o- verlæge. Tarm, 29. april, 99 år. Jens Jensen-Holm (s.47), dr.med., Lyngby, 3. juni, 60 år. Elsa Klingenberg f. Andersen (r.23), Assens, 20. juli, 82 år. Signe Buhi Backhaus (r.13), Ribe, 14. august, 93 å r . RUNDE DAGE: Gudmund Boesen (s.24), fh. slotsforvalter, Dragør, 4.april, 85 år. Johs. Lindegaard ts.39), civilingeniør, Kolding, 10. april, 70 år. Johannes Feilberg Jørgensen (s.34) fh. politimester, Silkeborg, 12. juli, 75 år. Jens P . Vad (s.30), fh. sognepræst, Kalundborg, 30. juli, 80 år. Else Hvid f. Agerbæk (r.21), Ribe, 30. august, 85 å r . Kirsten Frederiksen f. Willumsen (s .34), Jelling, 3Ö1 sept., 75 år . Margrethe Lutken (s.38), fh. lektor, Tarm, 6. oktober, 70 år. Elsebeth Thygesen Kristensen f . Sørensen (s.39), Gråsten, 24Tl3k- tober, 70 år. VARIA: Ole Balslev, tidligere adjunkt ved Ribe Katedralskole fra 1967- 79, derefter rektor på Holstebro Gymnasium, er efter eget ønske fratrådt stillingen som rektor og er nu ansat som lektor på samme gymnasium. Mindeord En lærer. In memoriam Aage Sandfeld. I længst forgangne tider, nærmere betegnet ved skoleårets begyndelse 1938, blev undertegnede fra landsbyskolen omplantet til 1. mellem i den respektindgydende institution, der hedder Ribe Katedralskole, og som jeg skulle frekventere de næste syv år. Mange minder fra den tid er i årenes løb blegnet, mens andre stadig står lyslevende for mig. Til disse sidste hører sprogundervisningen. Hjemme på landet havde vi haft noget, der kaldtes "kommasætning", men interpunktionens mysterier gik vistnok aldrig rigtig op for os. I 1.mellem underkastedes jeg så sammen med mine nye klassekammerater et ganske barsk regimente, der sigtede mod Aage Sandfeld i 1952


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above