Page 47

BIND 10

73 Jens V en s en -//o 7 m bort fra det stive system. Derved kunne flertallet af de traditionelle fag bedre motiveres. Statistisk ville belastningen for den enkelte lærer jævne sig naturligt ud med så mange gymnasieklasser (12-15). Om de skriftlige opgaver, som vi lærere ved de højere læreanstalter skal bedømme 4 gange Årligt vil jeg tilføje, at de studerende skriver og staver som en brækket arm - fraset, naturligvis, studenter fra Ribe! Vi havde for 40 år siden i nogen grad indtryk af, at vi gik i "den sorte skole", så Seneca's udtryk "Non scholae sed vitae discimus" blev nærmest til: Det er ikke for livet, men for skolen vi lærer. Og med hensyn til "Litteris et arti- bus" så var disse elementer ikke fremtrædende i dagligdagen. Vi havde morgensang (obligatorisk) hver eneste dag, 6 gange om ugen. Den daværende rektor Aa. Willumsen lod altid skoleåret starte med Weyses "Til vor lille gerning ud". Gerningen var nu ikke så lille endda, med skolegang 8-14 6 dage pr. uge. Ca. én gang om ugen sang vi Grundtvigs "Den signede dag..". Den tager knap 4 minutter, så man kunne godt nå overfladisk at læse over på et enkelt fag. Bortset fra dette var det sjældent, at det var en signet dag vi gik imøde. Nu er det ikke meningen, at jeg skal stå her og fortælle anekdote men lige én til, den handler om v daværende meget afholdte gymnasti lærer, lektor Krebs, af enkelte kaldet de 6 K'er, skrivende sig f hans tidligere adresse, fra før a sætteisen ved Katedralskolen unde 1. verdenskrig, nemlig Kaj Knud Krebs, Kornetskolen, København K. Om sommeren gik vi til svømning v skolens daværende badehus nær Sta: pemølleåens begyndelse. Denne å v allerede dengang stærkt forurenet I "Luren" fremkom derfor et vers, hvori det hed: "På Krebsés bud trods vandts stank vi bader i en septiktank". Forfatteren siges at være Johs. J sens ældre bror, H.P. Til slut vil jeg lykønske de mangi nye Studenter. Desuden vil jeg øn ske for alle jubilarer, at de må få en hyggelig dag. (Af pladshensyn forkortet af J.J- RIPENSER-SAMFUNDETS TALE OLE MARKER Kære studenter fra Ribe Katedralskole 1987: I forlader i dag en ærværdig skole. Engang for mange år siden var det os, der tog afsked med den, og for os er stedet her et ærværdigt sted. Derfor skal jeg forsøge at sige noget ærværdigt til jer. Når vi på denne særlige dag korn- tilbage til Ribe, bliver de mange år til et kort sekund, og alligevel er vi i mellemtiden blevet til forældregenerationen. Derfor gør vi os også vore tanker om jer - og fremtiden. Som I ved har forældregenerationens tanker ofte karakter af bekymringer: vil I begå de samme fejl, som vi har gjort. Som I også ved, bekymringerne er kun et udtryk for, at vi mener jer det godt.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above