Page 48

BIND 10

74 O ie Marker Vi ønsker nemlig meget for jer, men vi ønsker os også meget af jer! Det, vi ønsker for jer, er der sat mange ord pa, men det kan også udtrykkes helt kort: Vi ønsker jer et godt liv! Vi ved ikke præcist, hvad det vil sige, men det, vi mener, er nok et liv, hvor I kan se noget lykkes for jer, og hvor I - af og til - må opleve den helt store, varme lykkefølelse, som ikke kan forveksles med noget andet. Det er derimod ikke et liv uden skuffelser og modgang, for den slags hører nu engang med. Men forhåbentlig vil I kunne bearbejde også disse oplevelser, således at de på længere sigt alligevel bliver til noget positivt i jeres personlige udvikling, og en ballast, som I ikke nødvendigvis ønsker, aldrig var kommet om bord. Vi ønsker også noget af jer! Langt fra alt i det lokale og i det globale samfund er ideelt! Det, vi ønsker af jer, er, at I vil samarbejde med os for at gøre tingene bedre og på trods af de forskelle, der måtte være imellem os i opfattelsen af tingene. Som den unge generation er I - blandt mange andre strålende fortrin - præget af ungdommens op- rørstrang. Som de ældre har vi måske svært ved at se berettigelsen af den meget udtalte skepsis, som I af og til lægger for dagen overfor os; og alligevel er der ingen tvivl om, at netop opgøret med de overleverede normer, ideer og opfattelser er en nødvendig forudsætning for forandring og fremskridt. Det virker som en slags vedvarende psykologisk Darwinistisk udvikling. Sidste år sad der andre studenter her, hvor I sidder, og næste år vil der igen være et nyt hold. De nye kræfters overtagelse af indflydelsen er en kontinuerlig proces, fordi samfundet ikke er noget færdigt, der blot kan overleveres til nye slægtled. Samarbejdet mellem generationerne kan måske lettes, hvis både I og vi - uden at opgive vor positivt kritiske holdning - retter opmærksomheden imod noget af det, der fungerer godt i vort samfund og nogle af de privilegier, som vi nyder: Frihed og demokrati er ikke en selvfølgelig ramme om menneskeligt fællesskab. I ved det naturligvis godt, og da jeg for et halvt år siden var til et møde i Argentina, vidste jeg det også i forvejen. Men når man står ansigt til ansigt, taler med dem, der for kun tre - fire år siden levede i velbegrundet frygt for militærregimet, får det alligevel en ny, skræmmende og meget personlig dimension. Man har næsten villet gøre det til, at udviklingen er en torn i øjet på de ældre, og man kan til tider få det indtryk, at min generation er nedbøjet og skamfuld over den teknologi, forurening og uretfærdighed, som vi giver videre til jer. Men det er mindre end en halv sandhed. Vi har gjort en lang række fremskridt, som skal udnyttes bedst muligt, men som også har vist at være forbundet med alvorlige ulemper, der skal rettes op på. Derfor må generationerne arbejde


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above