Page 49

BIND 10

75 sammen både under uddannelsen og i jobbet. Ikke på vore betingelser og ikke på jeres betingelser - men på fælles betingelser. Både for os og for jer vil jeg håbe, at det kan lykkes. En af de billetter, der kan hjælpe jer til en plads, når det store tog kører, er jeres studentereksamen - og den vil jeg gerne ønske jer til lykke med! Som sagt, I har gået på en ærværdig skole. Og - tro det om I vil, nar jeg i mit arbejde møder studerende og andre unge, der ligesom jeg selv kommer fra skolen her - så opstår der en fornøjelig og rar fornemmelse af kammeratskab. Sådan må det have været længe, for Ripenser-Samfundet, der er en forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole, har i år bestået i 75 år. Det er ikke den al- lerældste af slagsen, men det er en af de ældste og naturligvis den bedste. Vi prøver at holde sammen på de elever, der har forladt skolen, og vi har hårdt brug for medlemmer, der kan hjælpe os i dette arbejde. Via en betydelig fond, Lauridsens legat, har vi sidste år uddelt 56.000 kr. til - som fundatsen siger - "fattige men flittige" studenter fra Ribe Katedralskole. Der må åbenbart stadig findes nogen af slagsen, selvom jeg personligt vistnok aldrig har set dem. Efter translokationen er Ripenser- Samfundet vært ved en reception, hvor vi håber at se både årets studenter og årets jubilarer, skolens ledelse samt nuværende og tidligere lærere og andre af skolens ansatte, som er til stede i dag. I denne forbindelse vil jeg gsrne bringe skolen en varm tak både for husly i dag og for den velvilje og hjælp, som skolen y- der foreningen året igennem. Til slut skal jeg have fornøjelsen af at uddele et helt andet legat, end det, jeg omtalte før, nemlig Ripenser-Samfundets dimittendlegat på kr. 3.000, som vi hvert år giver til en student, der gennem sin gymnasietid har haft overskud LisbetA Sørensen til at være noget for fællesskabet og kammeraterne. Af naturlige årsager er det skolen, der indstiller til dette legat, og jeg skal nu læse indstillingen op: Valget er i år faldet på Lisbeth Runge Sørensen. Lisbeth har med aldrig svigtende interesse deltataget i skolens hele liv. Hun har som elevrådsformand og medlem af fællesudvalget deltaget engageret i den mere officielle del, ligesom hun på det uofficielle plan har været en særdeles aktiv elev og god kammerat. Hun har altid været en sikker støtte, også alle de steder, hvor det gjaldt om at samle eleverne om aktiviteter, der var andet end det daglige boglige slid. Selv så vanskelig en opgave at undervise lærerne i gymnastik, har hun kastet sig ud i med sit sædvanlige gåpåmod og gode humør.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above