Page 59

BIND 10

85 Den garnie bænk I 1947 var det skik, at studenterne under den traditionelle køretur til hjemmene opsøgte den gamle bænk, der stod i kanten af plantagen nord for Ribe. Messingpladen, der sad på bænkens ryglæn, skulle pudses af de nye studenter. Skikken har så vidt vides været ført videre af senere studenterhold - men hvor længe? Da 40-års jubilarerne i år undersøgte om skikken var holdt i live, sa det ud, som om noget var gået i glemmebogen. Bænken var der - omend af nyere dato. Pladen var der også, men den var slemt irret og det var svært at læse indskriften. Det besluttedes af et lille hold, der holdt ud til sent på aftenen på translokationsdagen, at noget matte gøres. Brasso og pudseklude blev fremskaffet og en skare på 8 kvinder og mænd drog ud for at pudse pladen. Efter en halv times ihærdigt gruppearbejde var pladen blank påny. Den skinnede smukt i nattehimlens lys og teksten kunne læses igen. Nu har Ribes nyudsprungne studenter vel ikke pligt til at tage gamle skikke op - man har vel også skabt nye skikke, der passer bedre til det meget større antal studenter, der udklækkes nu om stunder. Men hvorfor skulle det ikke kunne blive en tradition, at jubilarer af en eller anden årgang foretager pudsningen af Nikolaj Nyholms plade? Forslaget er stillet IN MEMORIAM SCOLAE RIPENSIS. J o b s . J e n s e n , s . 1947. - Da d e t e r å r e t s 40 å r s j u b i l a r e r d e r b a r ¿ r e n o p t a g e t t r a d i t i o n e n , f o r e s l å s kommende 40 å r s j u b i l a r e r a t f o r t s æ t t e d e n . De v i l b l i v e mi n d e t om d e t i J u b i l a r S e r v i c e .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above