Page 61

BIND 10

87 ikke for fridagens skytd... Ved 40-års studenternes jubilæumsfrokost på Weis' Stue den 19. juni blev deltagerne præsenteret for en lille godbid, som andre med lidt Ribe-historisk interesse kan have glæde af at hore om. Toastmasteren ved frokosten, Andreas Warming, havde under rydning af gamle gemmer fundet et stykke papir, gult og i det gamle folioformat og med håndskrevet tekst. Skrivelsen synes udfærdiget den 8. maj 1945 og indeholder en henstilling til rektor Willumsen om at give skolens elever og lærere fri den 8. maj fra kl. 12 og den 9. maj - for at fejre Europas frihed. Fridagen ønskedes ikke for fridagens skyld, men for fredens. Den kom jo netop til hele Europa denne dag, og man ønskede at fejre dette sammen med resten af Europas befolkning. Skrivelsen er underskrevet af de elever, der gik i gymnasieklasser ne og de lærere, der underviste i gymnasieklasserne, da skrivelsen blev forfattet. En del af de elever, der startede il., 2. og 3 G i august 1944 er ikke medunderskrivere og der var flere grunde til dette. En del va f.eks. medlemmer af frihedsbevægelsens organisationer og de har formodentlig været fraværende på grund af vagttjeneste. Nogle var blevet arresteret af tyskerne siden skoleårets begyndelse og sad i koncentrationslejr og nogle var gået under jorden. Nogle har været fraværende på grund af sygdom. Rektor gav tilladelse til at skolen holdt fri den 9. maj. 7 oh s . 7 en s e n , s . 7 947 . - Tak t t 7 <4ndreas Warming , d e r ha . o v e r 7 a d t s h r i v e 7 s e n 777 Æ i p e n s e r - Samfu nc f e t s a rA7 v . Mindeord Kort tid før påske døde lektor H.A. Johansen, 92 år gammel. Gennem næsten to generationer, fra 1920 til sin afsked 1965, var han lærer i dansk og historie ved Ribe Katedralskole. Lektor Johansen var født i Odense 4. august 1895. Efter skoleembedseksamen i 1920 kom han til Ribe, hvor han forblev trofast til sin død, også efter sit otium en kendt skikkelse i byen - på cykel, efterhånden langsommere og til sidst på en damecykel, men udholdende til det sidste. I sin lange lærergerning var han respekteret - og frygtet som gårdinspektor, navnlic i Mellemskolens tid, hvor hans pludselige raids mod drengetoiletterne efter rygere forårsagede man ge hul-brændte lommer og - i tilfælde af pågribelse - rask og øjeblikkelig execution. Respekteret var han for sin fornemme og sikre stilfornemmelse, en egenskab der navnlig prægede dansk timerne og gjorde ham til en dygtig instruktør af skolekomedier gennem mange år. Samme sikre stilfornemmelse og hans kærlighed til


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above