Page 62

BIND 10

88 kunst gjorde ham til en meget dygtig indkøber af malerier til Ribe Kunstmuseum, hvis bestyrelse han var medlem af fra 1930 (fra 1954 til højt op i sit otium formand og (ubetalt) daglig leder). En stor del af museets rige samling fra dette århundredes første halvdel, men også af dansk guldalderkunst, er anskaffet på lektor Johansens initiativ. Også skolen nød godt af lektor Johansens kunstkendskab i mange år. Personligt var Johansen, om ikke sky, så dog yderst reserveret og åndeligt blufærdig. Han holdt distance til sine elever, vel også af respekt for deres integritet, og gav kun yderst sjældent et glimt af, hvad han inderst inde tænkte og følte. Denne reserverthed, kombineret med stor beskedenhed, er baggrunden for at han ikke høstede så stor anerkendelse, som han kunne have fortjent, for sin lange og vigtige indsats for skolen og byen. Æret være hans minde! Vens Mind, s . 1953. NYT FRA KATEDRALSKOLEN Siden sidst er skoleåret afsluttet, og den lange sommerferie er nu til ende. Skolen er i det sidste halve år, under rektor Rasch's sygdom, blevet ledet af fungerende rektor Klaus Nielsen, som har fået Jørgen Olaf Hansen ved sin side som inspektor. I skolens hverdag har der i øvrigt været ingen, eller kun få, opsigtsvækkende hændelser. Af de 3.g'ere, som indstilledes til eksamen, bestod alle undtagen 2. Translokationen foregik, trods byger og kulde, som sædvanligt i skolegården, og herom kan der læses andetsteds i bladet. Tilmeldingen af nye l.g'ere til næste år er gået over al forventning denne gang. Til august startede tre nye l.g matematikere og to sproglige. Også skolens traditionelle grene, klassiker- og musik grenen, foruden mat.-fys. og naturfaglig gren, videreføres til næste år. Det hold, som nu er begyndt i l.g, bliver det sidste efter den "gamle" ordning. Fra næste år skal der undervises efter den nye gymnasielov, og hvad det betyder for skolen er lærerne langsomt ved at finde ud af, omend de langsigtede virkninger vanskeligt lader sig forudberegne. En undersøgelse blandt de nuværende 2.g'ere tyder på, at holdningen blandt elever overfor de nye valgmuligheder er forsigtig og lidt konservativ. I øvrigt har vi allerede kunnet fastslå, at skolen med sin nuværende kapacitet vil være i stand til at tilfredsstille de allerfleste af de valgønsker, som den nye lov åbner mulighed for. Skolen har måttet tage afsked med Birthe Lund Mortensen og Povl René Bertelsen, der har vikarieret for henholdsvis Dorte Madsen og Birgit Holmer, som nu vender tilbage til deres faste jobs. I øvrigt har der ikke været nogen ændringer i lærerkollegiet. På kontoret er Jytte Bertelsen stadigvæk på halv tid, og den anden halvdel af jobbet bestrides af Inger Gejl, der allerede er faldet godt til. J e n s Mind, s . i 959.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above