Page 63

BIND 10

89 Nyt fra Den antikvariske Samling UDGRAVNINGEN AF VIKINGETIDSGÅRDE VED GL. HVIDING OG VILSLEV Ribes store betydning i vikingetiden er en fast forankret viden hos alle med tilknytning til byen. Dette emne er da også til stadighed en aktuel del af Den antikvariske Samlings arbejdsområde. I de seneste par år er vikingetidsbebyggelsen uden for Ribe imidlertid også kommet i søgelyset - nemlig ved udgravninger i nærheden af de middelalderlige kirker i Hviding og Vilslev. Begge udgravninger startede i 1986 og fortsætter i år. Vest for den ensomt beliggende kirke i Hviding - helt ude mod marskkanten - er en storgård fra vikingetiden under udgravning. Fundene viser, at der her har ligget en anseelig gård fra en gang i 700-årene til 1100-årene. Gården er naturligvis bygget om og flyttet lidt frem og tilbage mange gange gennem disse 400 år. Vi har udgravet ca. 6000 ni* på stedet og kan nu følge gårdens udvikling gennem 3 faser fra ca. 975 til ca. 1100. Omkring 975 består gårdens hovedbygning af et 34 m langt og 8 m bredt hus af samme type, som husene i Trelleborg. Denne bygning afløses af en vinkelgård af nogenlunde samme størrelse. Omkring 1050 opfører man en ny hovedbygning, som har været 36 m langt og 10 m bredt. Det har været et fantastisk stort hus, som i bredden kun overgås af det Trelleborghus, der sidste år blev fundet ved Lejre. Det yngste af husene i Hviding skæres af en brønd, som består af en udhulet træstamme, der er fældet i 1099. På dette tidspunkt må huset således være opgivet og erstattet af en ny - endnu ikke udgravet - hovedbygning. I bunden af brønden fremkom årets fund - et bronzesmykke fremstillet i samme elegante stilart, som findes på den kendte stavkirke ved Urnes i Norge (se billedet). Dette smykke er nøjagtig mage til det, der sidste år blev fundet i vikingetidslandsbyen ved Vilslev. Hermed er samtidigheden og forbindelsen mellem bebyggelsen ved Hviding og Vilslev påvist på bedste måde. Udgravningerne i Vilslev genoptages ligeledes i løbet af efteråret, og det er her planen at afdække hele vikingetidslandsbyen. S t i g J e n s e n , s . 7969. De t o b r o n z e s n yAAe r f r a h e n h o l d s v i s V i l s l e v og H v i d i n g i s t y k k e t t i i h ø j r e i . M o t i v e t h e s t å r a f e t h e s t e i i g n e n d e d y r i hamp med en s l a n g e , d e r d a n n e r en ræk k e e l e g a n t e s l y n g n i n g e r omk r in g d y r e t s k r o p . S t y k k e r n e e r a n t a g e l i g f r e m s t i l l e t i samme s t ø b e f o rm .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above