Page 64

BIND 10

90 NYT FRA RIBE OC3 OMEGN Leif Steiness, Katedralskolens pe- del, er trådt ud af Ribe byråds socialdemokratiske gruppe, men forbliver i amtsrådet. Knud Frederiksen (s.42) lukkede 1. august Skandinavisk Herremagasin, som blev startet lige efter århundredskiftet af hans farfar. Lokalerne er overtaget af Ribe Høkerhandel, der lå på hjørnet af Torvet og Grydergade. Ribe lokalhistoriske Arkiv arran- gerede i juni måned på Folkebib- lioteket en udstilling i anledning af Ripenser-Samfundets 75 års jubilæum. Dommerembedet i Ribe er blevet besat med Frida Liebach. Dirigenten Morten Schuldt Jensen (s.76) og Sokkelund Sangkor har givet koncert i Set. Catharinæ Kirke. Karen Marie Pøggild (s.86) blokfløjte og Henning Pergmann, orgel, har opført værker af Frescobaldi og Handel i Set. Catharinæ Kirke. Årets Ribe-mønt har Weiss Stue som motiv. Ribe kommunes personaleforbrug var i 1986 5,6% af indbyggertallet d.v.s. lo21 mennesker - til en samlet lønsum på 176 mio kr. Hasse Tranholm (r.51). Sælhunden pa Skibbroen, arrangerede havnefest i august med lysregatta på åen og underholdning af Vestre Jazzværk fra dækket af Johanne Dan. Den antikvariske Samling har forestået 5 udgravninger i år, 3 større i Hviding, Vilslev og Bispegården i Ribe og 2 mindre, den ene ved plejehjemmet "Ved Åen" (det gamle KFUM) og den anden på Katedralskolens gamle sportsplads. Ribespillet 87 "Hva* Fan'Ø!" om da Ribe-købmændene ville købe Fanø, men blev taget ved næsen af fannikerne opførtes i sommer af Ribe-borgere på pladsen bag Tårnborg . Festgudstjenesten i Domkirken d.13. sept., hvor smølferne, som Carl- Henning Pedersens figurer i apsis- hvælvet er blevet døbt til i folkemunde, skulle indvies, er udsat til kirkens nye alter er færdigt. Direktør cand.pharm. Nieis Peter Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rubner-Wissings iegat for studenter fra Ribe Katedraiskoie Ripenser-Samfundets legatudvalg disponerer for tildelingsåret 1987 over ca. 36.000 kr., der uddeles i et antal portioner som støtte til videregående uddannelse af enhver art for "fattige men flittige" studenter fra Ribe Katedralskole. Ansøgningsskemaer rekvireres ved indsendelse af A-5 kuvert adresseret og frankeret med kr. 3,80. Ansøgninger skal være udvalget i hænde senest 1. november 1987. Evt. tildeling meddeles pr. brev 2. januar 1988. Legatudvalgets adresse: Peter Lungholt, Asylgade 12, 4000 Roskilde.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above