Page 70

BIND 10

R!0 panetradiator & R!0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/crrF. Leveres grundmalet eller faerdiglakeret ved 180° C. RtO stå!net Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0.6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET R!BE JERN tNDU STR! Grundtagt 1648 . Te!egram-adr.: Ribegods Danmark.Tetex 50560 Hf (05)42 02 55 Giro 18307


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above