Page 75

BIND 10

101 altså vægtergange, og gav dem tilmed et let forståeligt og entydigt navn. Alle andre huse her i landet har også klaret problemet med håndværkere på taget (hvilket også er blevet anført som en grund nr 2 til vægtergangene på Domkirken) uden at lade en murkrone hele vejen rundt stå åben og udækket; så hvorfor skulle Ribe Domkirke danne en undtagelse. Der var andre og efter ripensernes mening mere tvingende grunde end det med håndværkernes bekvemmelighed. Men hvis håndværkerne har haft glæde af de smukt banede stier deroppe i højden, er det jo kun godt. 7 o h a n L a n g e i s . , 2 9J p r o f e s s o r , d r . p h i i . , d e n d r o f o g og h a v e b r u g s b o i a n i k e r . / f a r i d e s e n e r e å r b e s k æ f t i g e t s i g med v o r e k i r k e r s f o r s v a r s n æ s s i g e b e - t y d n i n g ; s æ r ; m i d d e i a i d e r e n og ^ u d g i v e t bogen.* Værn og v å b e n i k i r k e r og k i o s t r e . GENERALFORSAMUNG Tirsdag d.23.februar 1988 kl. 19.30 på Carolinevej 6, Hellerup D A G S O R D E N a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b) Forelæggelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfonden til godkendelse. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent. c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde inden 1.februar. d) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen . e) Valg af to revisorer og een revisorsuppleant. f) Eventuelt. Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret til kaffebord med hyggesnak. Hvis nogen vil bidrage med underholdning, er det velkomment. Min kone og jeg er parate til at modtage mange gæster - også medlemmernes partnere er velkomne. Man bedes dog af hensyn til pladsdispositionen melde sig inden den 16. februar på telefon 01-62.86.38 eller skriftligt til A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Med venlig hilsen formanden


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above