Page 76

BIND 10

102 EREMtTKREBSEN Bjarke Sonnichsen (s.82) i a n l e d n i n g a f l i a n s E d v a r d iVør- r e g å r d -ZVi e i s e n s a r t i k e l "Gamle g u d e r og mo d e r n e k u n s t " i b l a d e t s s i d s t e numme r Aa r v i modt a g e t f ø l g e n d e ; Nu er det da på tide at melde sig ind i Ripenser-Samfundet. Allerede mere end 5 år siden jeg gik på den gamle skole. Gad vide hvorfor man forst bliver interesseret et stykke tid efter at være dimitteret? Nostalgi - tjah, hvorfor ikke. Se nu er det jo så klart at mit første Ripenser-Blad åbnes med spænding. Hvad mon der gemmer sig? Er det mon bare nostalgi, eller er det mon noget "højkulturelt", måske morsomt eller måske ligefremt noget vedkommende? Lad se. Lad se. Altså, septembernummeret. Hvad står der dog? "Gamle guder og moderne kunst". Hvad mon det er? Nåh, det er om billederne i Domkirken. Ja, se det er jo da aktuelt. Derom skriver i øjeblikket alle landets blade. Ribe er i centrum sådan rent "kulturelt". Det bliver spændende at se hvad der står i en gammel Ribe forenings blad om dette. Et sagkyndigt indlæg fra en magister i kunsthistorie og se ligefrem kunstkritiker. Og over i købet en magister der tror på gamle guder! Men hov. Gamle guder? Hvad er det for nogen? Selv efter at have gransket min hjerne for religionshistorie er det ikke lykkedes mig at finde ud af hvad gamle guder er. Da det åbenbart ikke lige ligger hr. magisteren på sinde at specificere hvad han mener, må det jo være overladt til læseren at finde ud af hvor de hører hjemme, disse gamle guder. Aha, nu dæmrer det. Det er Carl- Henning Pedersens gamle guder. Så er hr. magisteren altså ikke ene om at bekende sig til dem. Det kaster jo straks lidt lys over det hele, for det er nogle guder som hører hjemme i en religiøs følelse i modsætning til et kristent livssyn. For det er vel i grunden det hr. magisteren mener méd sit kryptiske svar på sit e- get spørgsmål? Det vil med andre mere jævne ord sige at Carl-Henning Pedersens billeder repræsenterer det modsatte af hvad kirken står for. For kirken og et kristent livssyn hører nu engang sam men. Kirken og gamle guder? Nej, undskyld mig hr. magister, den er ganske enkelt for langt ude. Men det er måske forkert af mig at gå i rette med ekspertisen? For hr. magisteren vil jo kirken det godt Han vil have den til at holde op med at være eremitkrebs. Til dette agtværdige formål skal Carl- Henning Pedersens billeder bruges Mig forekommer det mærkeligt at billeder der er i direkte opposition til den kristne kirke, skal hjælpe den samme kirke til ikke at være eremitkrebs. Tillad mig at mene at det da vist nærmere er Carl-Henning Pedersens billeder der er en eremitkrebs. En lidt skrøbelig skabning, der opholder sig et sted hvor den ikke naturligt hører hjemme. Et sted hvor den har mast sig ind. Tillad mig tillige at omformulere hr. magisterens slutbemærkning: Det har vist også altid været lettere at komme med udflugter frem for at indrømme en fejltagelse.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above