Page 78

BIND 10

104 stret. Op til hendes bolig førte en meget bred, hvidskuret egetræstrappe, der virkede imponerende. Hun var en fin og elskelig dame, og jeg kan endnu mærke lidt af det sug i mellemgulvet, jeg fik, da hospitalsforstander Lerche-Thomsen stod uden for mit hjem og rakte mig et par fine håndmalede kopper med initialerne EB slynget i guld, som jeg fik til minde om hende ved hendes død i febr. 1930. Siden fortsatte jeg hos organist fru Lutken på Kurveholmen. Hun skal absolut ikke lastes for, at jeg blev en middelmådig klaverspiller. Nok så vigtig var det vel også, at jeg kom til at holde af musik, så jeg blev en flittig gæst i musikforeningen, i hvert fald i gymnasietiden. Der var 3-4 koncerter hver sæson. Sangsolister, trio og kvartetter optrådte med forskelligt repertoire. Men her er det også på sin plads at nævne de stedlige kræfter. Af generalforsamlingens referater fremgår det klart, at et nyt flygel er en betingelse for foreningens fortsatte virke. Fru Haar, seminarielærer Oluf Ring og lektor Tage Nørregård gav flere koncerter specielt til fordel for flygelfondet, og i dec.1925 lykkedes det endeligt at få pengene indsamlet, og fru Haar kunne selv indvie flyglet med at spille Beet- hovens Appasionata, smukt og synligt bevæget. Disse tre musici's kræfter blev der også enkeltvis og samlet trukket meget på til alle mulige foreningers arrangementer. Et andet godt sted at høre musik var Domkirken. Domorganist Niels Glahn, der havde været ansat ved kirken siden 1875, havde lige søgt sin afsked og var død kort efter i marts 1924, 78 år gammel. Hans kone, der var født Bøggild og havde haft broderiforretning på hjørnet af Korsbrødregade og Grydergade, levede endnu og blev 90 år i 1927. Hun døde i 1929. Domorganistens efterfølger blev F. Behrens Clausen, født 1882 som søn af tobakshandler A. Clausen. Han havde siden 1902 været tilknyttet Set. Catarinae kirke, men kom i 1924 til Domkirken, hvor han i 1927 fejrede sit 25 års jubilæum som organist. Orglet trængte stærkt til reparation og fornyelser, men F r u Anna L u t k e n , 1 8 9 0 - 19 82. O r g a n i s t v e d 5 c t . C a t h a r i n a e k i r k e . Domo r g a n i s t F .D e h r e n s C l a u s e n , 1 8 8 2 - 1 9 3 9 . I F o t o ; Æl b e 1o k a 1A 1 s t . a r k l v l


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above