Page 79

BIND 10

105 det forhindrede ikke, at der bl.a. afholdtes nogle meget smukke adventskoncerter med kor og solister. Jævnlige koncerter gav også Ribes to sangforeninger. Ribe sangforening gav to koncerter om året bistået af Johs. Poulsens orkester. Undertiden rykkede den ud i plantagen og der var bal bagefter. I 1926 var der sangerstævne i Ribe med vest- og sydjydsk mandskor. Formanden var den gang mejeribestyrer Nielsen. Nævnes bør det også, at foreningen sammen med korene fra Gørding og Brørup opførte det meget sjældent sungne korværk af Lange-Muller, Niels Ebbesen. Koret har også benyttet domorganist Behrens Clausens melodier, hvor konsulent Siggaard var sangsolist. 14.3.27 havde Arbejdersangforeningen faneindvielse, idet formanden havde vundet et silkedannebrogsflag i en konkurrence, udskrevet af "Dansk Familieblad". Foreningen blev i reglen ledsaget af Carl Nielsens orkester og gav to koncerter om året. Den mere populære musik holdt bl.a. til i konditoriet hos Backhaus. Det var grundlagt i 1854 af G.A. Back- Haus. Senere var sønnen C.J. Backhaus kommet til, og hans interesse for sjældne dyr og planter førte til, at den smukke have blev skabt og udvidet flere gange, bl.a. i 1919 med en vinterhave. C.J. Backhaus døde 27.1.1930. Dengang kendte jeg kun Zoo i København, så da jeg var barn, fandt jeg stedet meget spændende og eksotisk. Engang var det så uheldigt, at en dame fik sin overfrakke revet i stykker af en ellers skikkelig abe, og det kom der en retssag ud af. Manufakturhandler Jens Andersen og fru Peters måtte besigtige skaden, og ved Ribe ret blev abens ejer idømt 40 kr. i erstatning og 30 kr. i sagsomkostninger. Ikke desto mindre var der tit fuldt hus til de populære koncerter i palmehaven. Til ren og skær fornøjelse fandtes en forening,der hed "Klubben". Dens 7Fra Den a n t i k v a r i s k e Damii ng'7 forløber var "Harmonien", så i 1925 kunne der holdes 70 års jubilæum. Samme år bortsolgtes på auktion den bogsamling, der havde været til låns for medlemmerne, dels fordi det var en kostbar affære, dels fordi det havde vist sig, at det nyoprettede folkebibliotek kunne klare den side af sagen. Det blev derfor en ren selskabelig forening med kostumeballer, dilettantkomedier, dans, kortspil og andespil. Den opløstes i 1929. Nar min far en sjælden gang inviterede på middag ude, var det næsten altid på Hotel Dagmar, der lå på Torvet i en af Ribes gamle ejendomme bygget 1581. Siden 1913 havde manufakturhandler Jens Andersen bortforpagtet det til Carl Marinus Christensen, der havde skabt et interiør i tidens stil og drevet det vældigt frem godt hjulpet af den voksende turisme.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above