Page 80

BIND 10

106 IF r a Den a n t i k v a r i s k e Samt i n g i S .C . S t o c k h o lm S imo n s e n , g ymn a s t i k l æ r e r v e d k a t e d r a l s k o l e n 1 8 8 6 - 1 9 3 0 . IFoto.* Æl d e l o k a l l i i ' s t . a r k i ' v i Der afholdtes desuden mange foreningsfester og maleriudstillinger her. "Klubbens Hotel" derimod, der var et gammelt hus fra 1700-tallet, forbandt jeg mest med teater, som før omtalt, og danseskole. Stockholm Simonsen, Katedralskolens gymnastiklærer gennem 40 år, nærmede sig de 70 år, men kunne endnu med myndighed lære os grundtrinene. Jeg husker, hvordan den efterhånden lidt korpulente herre gjorde sin entré i flade gymnastiksko, lettede lidt på det ene bukseben, og viste os, hvordan man strakte vristen smukt ud. Rent ejermæssigt havde "Klubbens Hotel" ført en lidt broget tilværelse. Men hotelforpagter C.M.Christensen, Dagmar, købte det i 1928. Han fik guldsmed Jacobsen og en malermester fra byen til at friske scenen vældigt op, og Harald Jacobsen malede bl.a. det ny fortæppe med motiv fra Ribe. R i r t e Ma r i e R o v a r d f .A l i e l s e n I s . 3 6 1 , d a t t e r a f l e k t o r v e d k a t e d r a l s k o l e n 19. 24-40 V a l d e ma r IVi e l s e n , som u n d e r v i s t e i l a t i n , g ræ s k , o l d t i d s k u n d s k a b og t y s k , b a r e f t e r g e n n emlæs n i n g a f g aml e k i b e S t i f t s t i d e n d e ' r i " k i b e v e n n e n " o f f e n t l i g g j o r t e r i n d r i n g s g l im t f r a s k o l e å r e n e i k i b e . Med v e n l i g t i l l a d e l s e f r a " k i b e v e n n e n " b r i n g e r v i d e t f ø r s t e a f s n i t . F l e r e v i l f ø l g e .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above