Page 81

BIND 10

107 BOGNYT Peder Pansen Pesen.- Atlas Danicus VI D Ribe Stift. Udgivet af Susanne Lykke Nielsen. Odense Universitetsforlag 1987, 203 s. ill. 188 kr. Resen (1625-1688), retslærd og historiker, professor i jura ved Københavns Universitet, må betragtes som dansk topografis grundlægger. Før ham havde Ole Worm i 1643 udgivet Monumenta Danica, om danske runeindskrifter, og på samme tid tegnede kartografen Johannes Mejer en lang række kort over Danmark. I 1660'erne begynder Resen at indsamle oplysninger fra hele landet, et arbejde der efter ca. 20 års forløb svulmede op til 39 bind. i f ø l g e P e s e n h a n g v e d P i b e Dom- Pi r p e s n o r d d ø r en g o d t og v e l 11 a l e n 17 ml b ø j f r e m s t i l l i n g a f S t . C h r i s t o f f e r , o p s a t i p a v e t i d en t i l værn mod o v e r s v ømme l s e . L a n g e K r i s t o f f e r , som f i g u r e n P a i d t e s , e n d t e s i n e d a g e i 1790 som b ræ n d s e l u n d e r b l y tæ p p e r n e s d i g i e r . Værket blev sammenskrevet flere gange, men aldrig udgivet og gik tabt ved Københavns brand i 1728. Dele af originalmaterialet i form af afskrifter samt den sidste sammenskrivning til 3 bind er dog bevaret. Og i dette materiale findes beskrivelsen af Ribe stift, som nu - til glæde for alle der ikke er alt for stiv udi latinen - er udgivet i dansk oversættelse med håndskriftets kort og tegninger. Af stiftets købstæder får som ventet Ribe by den fyldigste beskrivelse. Resens arbejde blev af stor betydning for de følgende to århundreders store topografer, Erik Pontoppidan ("Den danske Atlas") og J.P. Trap. Fra Ribe Amt 1986 og 1987. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt, 229 s. og 143 s. ill. (årskontingent 85 kr.). Det er med glæde man hvert år modtager den velredigerede Fra Ribe Amt årbog med bidrag fra vidt forskellige perioder og lokaliteter i amtet. Årbogen for 1987 adskiller sig i udseende fra sine forgængere. Formatet er ændret, og teksten sættes nu 2-spaltet, men højden er heldigvis den samme, hvad bogreolen er glad for. Forsiden prydes nu af bogens nye logo, de tre krydslagte fisk fra dåbsfadet i Lindknud kirke. Det er forfriskende, at redaktionen har fundet et nyt og smukt symbol frem. Ingen af de sidste to årbøger indeholder stof, der er særlig relateret til Ribe.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above