Page 82

BIND 10

108 Gudmund Boesen; Danmarks Riges Re- qalier, Gyldendal 1986, 252 s. ill., 550 kr. I et overdådigt værk fortæller Rosenborgs fhv. overinspektør Gudmund Boesen (s.24) om kronregali- erne, ikke alene som museumsgenstande, men også om hvorledes de er blevet til og ikke mindst om, hvordan de er blevet brugt ved kroninger og begravelser. Nationalmuseets fremragende fotograf Lennart Larsen er mester for de fleste af fotografierne. En bog, der er værd at eje, men som de fleste af os nok må nøjes med at låne på biblioteket. S t e f f e n Af. S ø n d e r g a a r d , P e r K r i s t i a n Aiadse n , f i . i f . Æn g q v i s t og Oi e De g n ; Grønnegade 12 i Ribe, Den antikvariske Samling i Ribe, 1986, 73 s. ill. 50 kr. I forbindelse med en gennemgribende restaurering af det fredede gavlhus. Grønnegade 12, blev der foretaget bygningsarkæologiske undersøgelser, udgravninger i huset samt dendrokronologiske analyser af husets træværk. Alt dette berettes der om i en smukt tilrettelagt publikation med mange illustrative tegninger og fotografier. Ole Degn runder bogen af med en beretning om husets beboere fra 1545 til i dag. Thoma s f f o b b e s ; De corpore, uddrag oversat og kommenteret af Bertel Føns, Odense Universitetsforlag 1986, 112 s., 122 kr. Det er _Ribe Katedralskoles lærer i tysk og fransk fra slutningen af 30'erne til begyndelsen af 40'erne, Bertel Føns, der har beskæftiget sig med den engelske filosof fra 1600-tallet, Thomas Hobbes, een af banebryderne for "den nyere filosofi", som afløste middelalderens skolastik. fesper Termansen; Fanø blev solgt i Ribe, Byqd 1987, 26 s. ill., 20 kr. Ribespillet 1987 har også i år in spireret Jesper Termansen til at udsende en tegneserie-version af historien om, hvorledes Fanø blev solgt i Ribe, og fannikerne snød Ribekøbmændene.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above