Page 83

BIND 10

109 Jesper Jermansen.* Heksedansen, Bentzons Boghandel, Ribe, 1986, 24 s., ill., 59,50 kr. Med baggrund i forrige sommers heksespil, der blev skrevet af lektor Erik H. Madsen, Esbjerg, har Jesper Termansen, Ribe, i teg- serieform fortalt om "Heksedansen ved Seem Kirke nær Ribe". Jensen.* Overgangshuset. Skalk nr.6, 1987. En detaljeret beskrivelse af udgravningerne i Vilslev og Hviding, som forestås af Den antikvariske Samling i Ribe. Et kort resumé blev givet af Stig Jensen i Ripenser Bladet sept. 1987. Arkitektur i Ribe Amt. Udgivet af Det kongelige danske kunstakademi 1987, 25 s. ill. Heftet, der er det første i en serie, der efterhånden vil dække hele landet, beskriver først landskabet, dernæst byggeskikken på landet, i de bymæssige bebyggelser og sidst stationsbyerne. Teksterne er leveret af lokale arkitekter og museumsfolk og er som følge af den begrænsede plads ret knappe. En kort litteraturliste giver dog mulighed for den interesserede at dykke ned i emnerne. Prikken over i'et er de mange fortræffelige illustrationer, hvoraf flere ikke er almindelig kendte. Heftet fås på amtets museer, biblioteker og turistkontorer og er gratis. R I B E S M I N D E T A V L E R Der er vist ikke mange byer, der kan hamle op med Ribe, hvad mindetavler angår. I den ældste del af byen behøver man ikke at gå mange minutter, førend man kommer til en mindetavle. Byens borgere haster forbi tavlerne uden at se dem og vil næppe kunne fortælle ret meget om, hvor de sidder og hvem der mindes. Er der nogen, der standser op og ser på en af tavlerne, så afslører ferietøjet og kameraet på maven hurtigt, at det er turister. Der er i øjeblikket opsat godt og vel en snes mindetavler, og vi vil - når pladsen tillader det - bringe deres billeder og fortælle, hvor de kan findes. Mindetavlen over Brorson på Taarnborg i Puggårdsgade, som Katedralskolens gamle elever har passeret utallige gange, er byens første. Den blev opsat d.11.maj 1901 og var bekostet af stiftamtmand Stemann og frue, der også havde forfattet teksten, meddeler Ribe Stiftstidende .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above