Page 84

BIND 10

110 NYT FRA RiBE 0(3 OMEGN I sidste Nyt fra Ribe og omegn skrev vi, at Leif Steiness, Katedralskolens pedel, er trådt ud af Ribe byråds socialdemokratiske gruppe. Ikke uden grund er det opfattet, som Steiness har svigtet sit gamle parti. Det er absolut ikke tilfældet. Han er blot trådt ud af byrådet for at hellige sig arbejdet i amtsrådet - stadig som socialdemokrat. Bikuben har med sin bevaringspris på 10.000 kr. belønnet en række husejere i Ribe, som har gjort en særlig indsats for at bevare deres huse. Hjemtagningen af beboere på Ribe- lund til Ringkøbing og Sønderjyllands amter er nået så vidt, at der nu kun er 240 tilbage. Som følge deraf er knap 100 stillinger nedlagt. Kopier i sølv (275 kr.) og bronze (125 kr.) af Urnessmykkerne, der blev fundet ved udgravningerne i Vilslev og Hviding, kan nu fås på Den antikvariske Samling i Ribe. Fundene blev omtalt og afbildet i Ripenser-Bladet sept.1987 samt senere i Skalk nr.6, 1987. Fonden til Fædrelandets Vel har bevilliget et tilskud pa 10.000 kr. til forfatteren Sidsel Ramson, der skal udarbejde en bog om udsmykningen i Domkirken. Domsognets menighedsråd har sammen med kirkens arkitekt, E.Lehn Petersen, udarbejdet en plan til en sammenbygning af Processionsomgangen med Domkirken. I nybygningen skal der indrettes lokaler til konfirmandundervisning og dåbsfolk, toiletter samt velfærdsrum til kirke- betjeningen. Det er meningen ved denne lejlighed at flytte kirkens indgang om til nybygningen og kun bruge vestsidens hoveddør ved særlige lejligheder. På et borgermøde, hvor planen blev fremlagt, var der ikke begejstring for forslaget. Hovedindvendingen var, at sammenbygningen vil lukke byens smukkeste passage, passagen syd om Domkirken. Den 15.november var det 100 år siden jernbanen mellem Ribe og den daværende store grænsestation Vedsted (nu Hviding) blev anlagt. Da Ribe i 1875 blev koblet på det jyske jernbanenet, kunne der ikke opnås politisk tilslutning til at føre banen helt til grænsen. C.F. Tietgen etablerede og betalte den sidste strækning. Under ledelse af domorganist Mogens Melbye har Ribe Kammerkor, Ribe Katedralskoles kor og Vejen Gymnasiums kor givet koncert i Ribe Domkirke. Der opførtes bl.a Mozarts C-dur messe. T I L V O R E L Æ S E R E Som det sikkert er bemærket, udsendes Ripenser-Bladet nu som postadresseret blad, det vil sige uden kuvert, men med navn og adresse påklæbet bladets bagside. Med denne forsendelsesmetode har vi opnået en væsentlig arbejdslettelse for bestyrelsen og en besparelse i porto- og kuver tudgifter. Adresseændringer og reklamationer meddeles for fremtiden til det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt alle cifre i abonnementsnummer.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above