Page 85

BIND 10

111 Der sker i øjeblikket meget blandt Ribes forretninger. Nogle ophører, nye kommer til og andre flytter rundt. G-K Legetøj på Nederdammen over for Ydermøllen er flyttet ind i fotograf Lydoms lokaler på Overdammen ved siden af Brøckmann. Lydom ophører med at drive fotoforretning og vil hellige sig fotografien. Til gengæld er en ny forretning med fotoartikler rykket ind på Nederdammen. Den drives af Jette Seidenschnur, der også har forretning i Grindsted. Hvor Skandinavisk Herretøj lå på Nederdammen, er Ribe Høkerhandel flyttet ind. Deres butik på hjørnet af Torvet og Grydergade er overtaget af antikvitetsforretningen, Cap- tains Cabin, i Dagmarsgade. Heine Sport på hjørnet af Overdammen og Skibbroen lukker. Kunsthåndværkforretningen i Quedens Gaard ophører. Indehaverne vil koncentrere sig om læderforretningen, Butik 24, på Nederdammen. Den nyetablerede Tinsmed i Sønderportsgade er flyttet højere op i gaden, i huset o- ver for Puggårdsgade og på hjørnet af Overdammen og Sortebrødregade kan der nu købes sengeudstyr. Postgården har fået nye indehavere, og Hotel Dagmar underkastes et omfattende restaureringsarbejde. Taget er fornyet og værelserne i den ældste del af hovedbygningen moderniseres. Endvidere har direktør Leif Petersen af Turistforeningen lejet Porsborgs kælder, som vil blive indrettet til mødelokaler og frokostrestauration . Ribe har nu fået sin lokalradio med studie i Saltgade. Der sendes ca.4 timer daglig og økonomien er baseret på bingo og en støtteforening . Den meget sjældne laksefisk, snæblen, er blevet udsat i Ribe å systemet, hvor de seneste undersøgelser har vist, at den trives godt. Snæblen er fredet, foreløbig i fem år. Årets julemærke fra FDF og FPF i Øster Vedsted har som motiv detalje fra et af Carl-Henning Pedersens glasmosaikker i Domkirken. Her boede og vtrkede redaktar C WiHemoes som i 1899 med stiftetsen af Ribe Turistforening skabte grundtaget for byens bevarings-og^ restaurertngsarbeide Den sidst opsatte mindetavle findes på bygningen i Vægtergade, der husede Ribe Stiftstidende fra 1920, og erindrer os om redaktør C.Wil- lemoes, som uden tvivl gennem sit arbejde for turistsagen har været medvirkende til opsættelsen af mange af byens mindetavler. Afsløringen blev foretaget den 22.marts 1987 af tidligere lektor på Katedralskolen frk. E.Willemoes på 120 års dagen for faderens fødsel.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above