Page 86

BIND 10

112 NYT FRA KATEDRALSKOLEN Det første halvår af skoleåret 1987-88 har været præget af mange begivenheder, triste og glade imellem hinanden. De triste først. Den 9.september blev skolen rystet af meddelelsen om Rie Rahbeks død. Vi fik den midt på skoledagen, og al undervisning ophørte straks. (Se mindeord s.114) I september meddelte Jytte Bertelsen, at hun nu havde taget konsekvensen af, at hendes halve liv foregik ved det juridiske fakultet på Århus Universitet og havde sagt sin stilling op for at rejse til Århus. Jytte har i den tid hun har været på skolen samlet alle tråde på skolens kontor - men heldigvis havde hun nået at sætte Inger Gejl grundigt ind i sagerne, så vi stod ikke helt forladte ved hendes bortrejse. Endelig har Thomas Matthias Rasch ansøgt om og fået bevilget sin afsked p.gr. af dårligt helbred; det var ventet og kom ikke som nogen overraskelse. Thomas Rasch har været skolens rektor i 10 år. I øvrigt har skolen levet sit normale liv. I ugen før efterårsferien holdt vi temauge. Temaet var musik og teater, og i en uge stod skolen på den anden ende. Temaugen sluttede med, at alle fremviste deres "produkt": en hel dags skiftende underholdning på de skrå brædder i hallen. Om aftenen var der fest. Også rejser er det blevet til. I ugen efter efterårsferien var 3y i Ungarn med Jacob Bastholm og Bent Mortensen, 3x i Paris og Nordfran- krig med Elisabeth Abrahamsen og Hanne Fischer-Rasmussen. I slutningen af november var 2. og 3.K i Rom med Annette og Jens Vind - i samme uge var kemikerne på erhvervskursus . 3 af skolens ansatte har på amtets initiativ deltaget i et udvalg der skulle tage stilling til ansættelse af en ny rektor. Ikke mindre end 58 ansøgere meldte sig. I skrivende stund er afgørelsen endnu ikke officielt truffet, men rygtet går .... Allerede fra skolens start i august har Rie Rahbeks timer i fransk været læst af Kirsten Aalling. Jyt- tes afløser på kontoret er Mette Bolding; begge gamle elever af skolen, studenter fra henholdsvis 1969 og 1973. Vens Vin d i s . å J J Den 17.december blev rygtet bekræftet. Skolens nye rektor hedder B e n t K a r s d a l . Han er 42 år, cand.mag. i historie og samfundsfag og blev i 1972 ansat på Frederiksborg Amtsgymnasium. Siden 1980 har han desuden været undervisningsinspektør. Den nye rektor tiltræder sin stilling den 1.februar 1988. GÆ/ER Fotos o.a. til arkivet er med tak modtaget fra: - Mads C. Hunderup (s.85) - Hans Carl Neistgaard (s.53) - Gudmund Boesen (s.24) T R A N S L O K A T I O N E N 19 8 8 finder sted fredag d.17.juni kl. 10 i skolegården (i tilfælde af regnvejr dog i Domkirken).


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above