Page 88

BIND 10

114 Ellen Marie Rahbek Christensen eller Rie Rahbek, som hun foretrak at blive kaldt, blev født i Herning i 1935. Hun var oprindelig uddannet folkeskolelærer og arbejdede i nogle år som lærer på Sjælland. Hendes interesse for Frankrig og fransk kultur gav hende lyst til at studere fransk. I 1972 kom Rie til Ribe Katedralskole og var ansat som cand.phil. her indtil sin død den 9.september 1987. Især i de første år deltog hun ivrigt i franskkurser både i Danmark og i Frankrig og var med til at sætte kulør på dem. Ries engagement viste sig også i hendes store hjælpsomhed og gæstfrihed overfor nye kolleger, der kunne have svært ved at finde sig til rette i de nye omgivelser. I de senere år gjorde personlige vanskeligheder og dårligt helbred dagligdagen på skolen stadig sværere for hende, men i ferierne hentede Rie fornyet energi i lyngbakkerne omkring familiens sommerhus ved Vesterhavet, og hun vendte tilbage til skolen med friske kræfter. Hun brugte også mange kræfter i sin varme deltagelse for familiens ve og vel og interesserede sig især for familiens unge, idet hun fra sit arbejde på skolen særlig havde forståelse for denne aldersgruppe. Min fødestavn er lyngens brune land, min barndoms sol har smilt på mørken hede, min spæde fod har trådt den gule sand blandt sorte høje bor min ungdoms glæde Skøn er for mig den blomsterløse vang min brune hede er en edens have: Der hvile også mine ben engang, blandt mine fædres lyngbegro'de grave (St.St.Blicher) Danne FiscAer-Æasmussen, Dorte Dtig Madsen, FjAe FatedraisAoie. Ripenser-Samfundets meget skattede medlem, ambassadør Frode Schon, er ikke mere blandt os. Han døde få dage før sin 80-års fødselsdag. Frode Schon var født i Helsingør og vokset op i Nakskov, uden at han følte særlig veneration for denne by. Det kom han derimod til at føle for Ribe, hvor hans fader i sin ungdom havde stået i lære og der befundet sig godt og blandt andet stiftet bekendtskab med familien Daugaard Peters, et familiebekendtskab, der genoptoges i Nakskov, idet en datter Ellen Daugaard Peters blev gift og bosat der. På det tidspunkt, da Frode skulle læse til student, var der


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above